Het wordt steeds meer een kwalijke gotspe…

Het dossier ‘Fietsverbinding Soest – Hilversum’ begint alle kenmerken te vertonen van een gotspe. Dat kan worden opgemaakt uit de antwoorden van het Baarnse college van burgemeester en wethouders op vragen van de PvdA en Behoud het Borrebos over de betwiste aanleg van een betonnen fietspad door de beschermde NNN-bossen op en rond het landgoed Paleis Soestdijk. Uit de antwoorden op de PvdA-vragen komt naar voren dat het college de raad op een aantal momenten niet en onvolledig heeft geïnformeerd. Hoe de raad met deze politieke zondes om zal gaan moet komende woensdagavond 11 mei duidelijk worden. Nu het ernaar uitziet dat het in Baarn afgelopen is met de VVD/CDA-heerschappij en er binnenkort een politiek anders gekleurd college aantreedt, hoeft er geen sprake meer te zijn van krampachtig vasthouden aan coalitiebelangen. De fracties van VoorBaarn, GroenLinks, D66 en PvdA staan blijkbaar op het punt samen een coalitie aan te gaan. Nu kunnen die partijen laten zien hoe serieus zij het onderwerp natuurbehoud nemen. 

Handhavingsverzoek afgewezen

Behoud het Borrebos stuurde op 28 maart 2022 onderstaande vragen met een handhavingsverzoek naar de Regionale Uitvoeringsdienst Provincie Utrecht (RUD), de dienst die onder andere belast is met het toezicht op de naleving van de provinciale milieu- en natuurregels:

De vragen onder d, f, g en h zijn door de RUD met het handhavingsverzoek doorgestuurd naar de gemeente Baarn. Wij wachten nog op de antwoorden op de vragen die wel onder de autoriteit van de RUD vallen. Op 28 april kregen wij de nog niet via de post door ons ontvangen antwoorden van het college onder ogen. Het college laat weten, dat de nodige natuuronderzoeken zijn uitgevoerd en dat daaruit naar voren komt, dat niets de aanleg van de fietsverbinding in de weg staat. Er is volgens het college dan ook geen sprake van overtreding van welke wettelijke voorschriften dan ook en daarom bestaat er geen grond om handhavend op te treden.

Ingenieursbureau Eelerwoude

De natuuronderzoeken waar het college op doelt komen uit de koker van een ingenieursbureau dat zichzelf graag afficheert als dé specialist in het vinden van creatieve oplossingen voor natuurvraagstukken: Eelerwoude. Dat dit bureau zijn creativiteit vooral inzet ten dienste van opdrachtgevers kwam eerder al aan het licht bij de behandeling van de Paleis Soestdijk-plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep door de Baarnse gemeenteraad. Wij hebben inmiddels kennisgenomen van Eelerwoudes ‘Toetsing Wet Natuurbescherming Fietsverbinding Hilversum – Soest’ die in 2018, nota bene in opdracht van de gemeente Soest, is opgesteld. Om helder te krijgen of de beschrijvingen van de diverse soorten beschermde flora en fauna in het plangebied en de daaraan verbonden conclusies de toets der kritiek kunnen doorstaan, is Eelerwoudes natuurtoetsing met de daarbij behorende vervolgonderzoeken en het werkprotocol ter beoordeling doorgestuurd naar onze huis-ecoloog.

Waardevolle Oude Boskern genegeerd

Onze eerdere conclusie dat de fietsroute één van de door de Provincie Utrecht heilig verklaarde Oude Boskernen doorkruist wordt bevestigd in de natuurtoetsing van Eelerwoude. Op een daarin opgenomen plankaart is duidelijk te zien waar de fietsroute de aan de Westsingel gelegen oude boskern doorkruist. Hoe serieus kan een bureau als Eelerwoude nog genomen worden als in de toetsing en de daaraan gekoppelde vervolgonderzoeken nergens gesproken wordt over dit feit? Zou het ingenieursbureau werkelijk de heisa vergeten zijn die eerder ontstond toen duidelijk werd, dat de oorspronkelijke woningbouwplannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep voor het Landgoed Paleis Soestdijk door de Provincie Utrecht van tafel werden geveegd juist vanwege de aanwezigheid van oude boskernen in het plangebied?

Oude Boskernen Utrechtse Heuvelrug

En wat te denken van het feit dat Eelerwoude zich kan vinden in de keuze voor een betonnen wegdek, sterker nog, eerder adviseerde het ingenieursbureau nota bene de fietsroute te asfalteren!

Uit de beantwoording van de door de PvdA gestelde vragen aan het college

Hier nog maar eens een link naar de column van Patrick Jansen in dagblad Trouw: De natuur is geen plaats voor enorme betonnen fietspaden. Over de fietsroute door de Vuursche bossen liet Jansen ons weten: “Dat ziet er niet best uit. Als dit niet al tegen de regels is, dan toch zeker wel onwenselijk.”

Eerder liet Behoud het Borrebos al weten dat haar advocaat de zaak in onderzoek heeft. Als er inderdaad juridische gronden zijn die aanleiding geven de aanleg van de fietsverbinding aan te vechten bij de bestuursrechter dan zal Behoud het Borrebos niet schromen een rechtszaak aan te spannen. Wij houden u op de hoogte!

Oproep: laat u op 11 mei zien in het Baarnse gemeentehuis!

Bericht Baarnsche Courant, 29/4/’22