Zelfreflectie komt niet voor in het lexion van de raad

Een column

Gisteravond, 13 maart 2024, besprak de Baarnse gemeenteraad aan de hand van dit memo tijdens een ‘debatraad’ de situatie die is ontstaan na het door de Raad van State vernietigde bestemmingsplan voor het Landgoed Paleis Soestdijk.

Als geïnteresseerd toehoorder ben ik er weinig wijzer van geworden. Het is op zijn zachts gezegd opmerkelijk, dat de woordvoerders van de fracties die in februari 2022 vol overtuiging hun fiat gaven aan het afgekeurde bestemmingsplan – VVD, VoorBaarn, CDA en D66 (CU was afwezig) – totaal geen lering hebben getrokken uit de uitspraak van de Raad van State. Ze gaven aan nog steeds vierkant achter het vernietigde bestemmingsplan te staan. Het is dan ook meer dan aannemelijk dat die fracties akkoord zullen gaan met een nieuw op te stellen omgevingsplan voor het landgoed, want zo heet dat sinds de Omgevingswet afgelopen 1 januari in werking trad.

Op voorstel van de fractievoorzitter van het CDA, die eerder bakzeil haalde bij zijn Haagse partijgenoot Hugo de Jonge, komt er een ‘reflectie-bijeenkomst’, waarin de raad gaat terugblikken op haar rol tijdens de behandeling van het afgeschoten bestemmingsplan. Aangezien niemand van de raadsleden die zich in 2022 achter de plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) schaarden door de uitspraak van de Raad van State op andere gedachten is gebracht, kun je vraagtekens plaatsen bij het nut van zo’n zelfreflectie. Ga er maar vanuit dat het vooral een show voor de bühne gaat worden. 

Het gegeven, dat de problemen voor de MBEG met nieuwe en/of aanvullende verkeers- en natuuronderzoeken niet automatisch zijn opgelost, kwam tijdens de ‘debatraad’ totaal niet ter sprake. Dat is vreemd, want uit die onderzoeken zou immers óók naar voren kunnen komen, dat gelet op vigerende regelgeving aan een aantal wensen van de projectontwikkelaar simpelweg niet tegemoet gekomen kán worden. 

De woordvoerders van GroenLinks en PvdA brachten gisteravond als enigen wel zinnige argumenten in. Hun fracties behoorden in februari 2022 samen met de inmiddels uit de raad vertrokken Baarnse Onafhankelijke Partij tot de tegenstemmers van de MBEG-plannen. Waar uit opmerkingen van andere raadsleden kan worden opgemaakt dat zij voorrang zullen blijven verlenen aan de belangen van de projectontwikkelaar boven die van flora en fauna op het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen landgoed, valt er voor de natuur van beide progressieve fracties het meest te verwachten. Zij hoeven zich bij hun overwegingen niets gelegen te laten aan het huidige coalitieakkoord. Daarin is immers het dossier Paleis Soestdijk tot een vrije kwestie verklaard.

Het ziet ernaar uit dat het overgrote deel van de gemeenteraad de belangen van de projectontwikkelaar met hand en tand zullen blijven verdedigen en daarbij ‘leuke dingen voor de mensen’ voorop blijven stellen. Het is dus zaak dat ook de nieuwe planvorming voor het landgoed ‘buitenparlementair’ kritisch onder de loep wordt gelegd. Zo ligt er voor Behoud het Borrebos en andere natuurbeschermingsorganisaties nog een schone taak in het verschiet…

Kees Koudstaal