Het loopt de spuigaten uit en het is lang wachten op de Raad van State

De Baarnsche Courant doet in de editie van maandag 17 juli 2023 uitgebreid verslag van een ecologisch onderzoek dat vorige week donderdag is uitgevoerd rond Paleis Soestdijk. Uitvoerig wordt gemeld dat er tijdens dat onderzoek geen beschermde diersoorten zijn aangetroffen op en rond het festivalterrein. Op basis van dit volkomen irrelevante onderzoek wordt geconcludeerd dat de twee concerten op één dag van zondag 16 juli geen blijvende schade geven aan de natuur. Die conclusie wordt door ons bestreden. Het is evident dat dergelijke concerten met grote bezoekersaantallen plus fors versterkt geluidsvolume sowieso niet passen in een gebied dat deel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland. De opmerking in de krant dat Kees Koudstaal de excuses van de gemeente accepteert en dat hij blij is met de aandacht voor de zaak behoeft enige nuancering. Kortheidshalve verwijzen wij u in dezen naar de brief van Behoud het Borrebos die vandaag richting Baarnse college van burgemeester & wethouders is gestuurd.

Overigens wordt de natuur door evenementen met forse bezoekersaantallen niet alleen verstoord bij Paleis Soestdijk. Ook het een paar kilometer verderop aan de Amsterdamsestraat gelegen Kasteel Groeneveld maakt dankbaar gebruik van dezelfde vrijheden waar de MeyerBergman Erfgoed Groep over kan beschikken. Ook daar mogen jaarlijks, naast alle andere activiteiten, twaalf grote evenementen worden georganiseerd met grote bezoekersaantallen inclusief forse geluidsbelastingen. Als zelfs de Baarnsche Courant, die bepaald niet bekend staat als criticaster van evenementen in de poort van de Utrechtse Heuvelrug, vraagtekens plaatst bij de festivallisering van beide in het Natuurnetwerk Nederland gelegen landgoederen (zie krantenbericht hieronder) dan maakt dat duidelijk dat het evenementenbeleid van de gemeente Baarn dringend bijstelling behoeft. Van de gemeente Baarn heeft de natuur vooralsnog weinig te verwachten. Ons inziens is het aan de nieuw samengestelde Provinciale Staten van Utrecht hier de handschoen op te pakken voor de bescherming van dit deel van het Natuurnetwerk Nederland. 

Ondertussen buigt de Raad van State zich nog steeds over de geldigheid van het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Op 17 april liet de voorzitter van het rechtscollege al weten meer tijd nodig te hebben dan de gebruikelijke zes weken om tot een uitspraak te komen. Nu kondigt men aan dat de uitspraak ergens in het vierde kwartaal 2023 verwacht mag worden. Het geeft aan dat het ooit door de destijds verantwoordelijke VVD-wethouder Erwin Jansma als Raad van State-proof bestempelde bestemmingsplan nog geen appeltje eitje is voor de MeyerBergman Erfgoed Groep…

Kik de afbeelding aan