Geen gelijke monniken, gelijke kappen bij Rijksvastgoedbedrijf

Vandaag, 7 maart 2024, diende voor de bestuursrechter van de Rechtbank Midden-Nederland de beroepszaak inzake het geheimhouden van de marktwaarde van het Landgoed Paleis Soestdijk. Het Rijksvastgoedbedrijf gaf in 2017 aan bureau Ecorys opdracht de marktwaarde vast te stellen en weigert ondanks diverse verzoeken het taxatiebedrag publiek te maken. Meer achtergrondinformatie leest u hier.

Ter voorbereiding van de zitting zijn de argumenten die pleiten voor openbaarmaking van de taxatiewaarde door ons in een spreeknotitie op een rijtje gezet. Die zijn tijdens de zitting vrijwel alle gedeeld met de rechtbank. Daarbij werd ook het volgende aan de orde gesteld: “Op 11 juni 2018 verkocht het Rijksvastgoedbedrijf aan de gemeente Den Haag het naast Paleis Noordeinde gelegen pand nummer 64. Voor 1.7 miljoen euro is dat pand vervolgens doorverkocht aan een particuliere ondernemer. Ook over die verkoopprocedure rezen er vragen. Die betroffen naast vermoedens van fraude onder andere ook de hoogte van het verkoopbedrag in relatie tot de marktwaarde van het pand. In antwoord op schriftelijke Kamervragen liet de Minister weten, dat het pand marktconform is verkocht en gaat hij uitgebreid in op in opdracht van het Rijk uitgevoerde taxaties. Daarbij verwijst hij naar een door de Auditdienst Rijk in zijn opdracht opgesteld feitenrelaas inzake de verkoop van het pand. In het openbare rapport van de Auditdienst wordt totaal niet geheimzinnig gedaan over taxaties. Er wordt kwistig gestrooid met allerlei bedragen, die hebben geleid tot de vaststelling van de marktconforme waarde van het pand.”

Overzicht uit het feitenrelaas van de Auditdienst Rijk

De uitspraak van de bestuursrechter is aangekondigd voor donderdag 18 april 2024. Vanzelfsprekend kijken we daar reikhalzend naar uit. Dan komen we misschien ook te weten hoe de rechter het door een vertegenwoordiger van het Rijksvastgoedbedrijf op één lijn stellen van een monumentale hijskraan met Paleis Soestdijk heeft beoordeeld.

Van de locale pers was alleen Eric Lorier van de Gooi en Eemlander aanwezig bij de zitting. De Baarnse Courant, die gewoonlijk elk signaal dat maar iets te maken heeft met Paleis Soestdijk oppakt, schitterde door afwezigheid…