Vorstelijk Borrebos

Dat het Borrebos geen plek is voor een nieuwe woonwijk is evident. Alleen al het gezonde verstand zegt dat de bouw van tien luxueuze 15 meter hoge appartementengebouwen in het beschermde NNN-bosgebied uit den boze is. Dat het bosgebied vanwege zijn karakter een bijzondere betekenis heeft is niet eerst nu ontdekt.

Toen Koningin Wilhelmina in 1949 besloot een deel van het Borrebos te bestemmen als tijdelijk onderkomen voor de Paleiswacht (Koninklijke Marechaussee) koppelde zij daaraan de plicht dat het kazerneterrein moest worden teruggegeven aan de natuur zodra die functie niet meer aan de orde was. Later in de jaren tachtig van de vorige eeuw herhaalde Koningin Juliana die bepaling in een aanvullende erfpachtakte. Afgelopen juli lieten de prinsessen Irene en Margriet weten geschokt te zijn door de plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep:  “Mijn zuster Margriet en ik zijn geschokt bij het lezen dat de nieuwe eigenaren van het landgoed Soestdijk het oude Borrebos willen aantasten en ook het inmiddels lege marchausseeterrein willen gebruiken om nieuwe woningen te bouwen. Onze grootmoeder en moeder hechtten een groot belang aan het zoveel mogelijk behouden van bos; dat was ook de reden dat een en ander werd vastgelegd in de erfpachtovereenkomst indertijd. Wij staan daar volledig achter. Mijn zuster Margriet en ik zijn geschokt bij het lezen dat de nieuwe eigenaren van het landgoed Soestdijk het oude Borrebos willen aantasten en ook het inmiddels lege marchausseeterrein willen gebruiken om nieuwe woningen te bouwen. Onze grootmoeder en moeder hechtten een groot belang aan het zoveel mogelijk behouden van bos; dat was ook de reden dat een en ander werd vastgelegd in de erfpachtovereenkomst indertijd. Wij staan daar volledig achter.”

Koningin Juliana zei het al: “Laat mijn bomen staan!”

Dat de gemeenteraad van Vorstelijk Baarn zich tot op heden niets gelegen laat liggen aan de opinie van deze oud-inwoners van het Landgoed Paleis Soestdijk is één, dat zij geen oog heeft voor de natuurbelangen die het oude bosgebied kenmerken is evenzeer opmerkelijk en zorgelijk. Het aantal ondertekenaars van de petitie Behoud het Borrebos nadert de 3.500 (6/1/2021). De petitie kan tot 1 maart 2021 ondertekend worden, laten we zorgen voor een nog langere lijst met ondertekenaars. Hopelijk zal dat zorgen voor meer inzicht bij de bestuurders. Er zijn andere, betere oplossingen te bedenken om het paleis en zijn landgoed op een meer respectvolle wijze te behouden voor de toekomst!