Over letterzetters en bosraggers…

Het was vandaag heerlijk wandelen in de weldadig rustige lentebossen rond Paleis Soestdijk. Van nabij het resultaat gezien van de ruiming van zieke bomen in het noordelijke deel van het landgoed en eens te meer kwam aan het licht dat er in de officiële stukken bij het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk een loopje wordt genomen met de waarheid…

(Klik op de afbeelding)

Volgens het bij het bestemmingsplan gevoegde natuuronderzoek zou het in het Paardenbos en het daarbij behorende Borrebos steeds een drukte van belang zijn met wandelaars, hondenuitlaters, ruiters en mountainbikers. Voor de MeyerBergman Erfgoed Groep reden te melden, dat de bouw van een woonwijk in het Borrebos dus geen kwaad kan. Sterker nog, met de bouw van de kleine honderd natuurinclusieve appartementen zou de natuur in het bosgebied er juist op vooruitgaan!

Tijdens mijn wandeling van anderhalf uur langs de noord- en westzijde van het paleisbos kwam ik welgeteld drie soortgenoten tegen. Éen daarvan met een aangelijnde hond. En geen enkele ruiter gezien.

(Klik op de afbeelding)

Eerlijkheidshalve moet ik melden wel een handjevol mountainbikers gezien te hebben bij het passeren van de punt aan de noord-westzijde van het paleisbos. Daar was het na het zien van de ruimingsresultaten overigens voor de tweede keer schrikken tijdens de wandeling. Langs de westzijde van de afscheiding van het paleisbos ligt een ruiterpad. Aan de andere kant van de afrastering wordt een brede strook bosgrond geëgaliseerd. Geen idee wat het moet worden, maar het zou zo maar een pad kunnen dat aansluiting krijgt op een al bestaande mountainbike route. Los van het doel van het pad, het lijkt op de eerste aantasting van het gedurende vele decennia voor het publiek gesloten bosgebied. Als er iemand is die er meer van weet dan graag een reactie via de rubriek onder dit bericht. Alvast bedankt!

(klik op de afbeelding)

8 reacties op “Over letterzetters en bosraggers…”

Dat zijn de voorbereidende werkzaamheden voor het fietspad dat dwars door het bos, langs de kwetsbare Stulp met het Ventiaanven, van Soest naar Hilversum moet komen.
Het verbaast me niks dat er nu al massale kap plaatsvindt. De houtprijs is immers hoog. Of al deze bomen zijn aangetast? Iemand weet vast het antwoord.

Ehhh, gentianenven, bedoel je.
De Hessenweg wordt in z’n volle lengte fietspad, 3m breed. Een ruiter vertelde me dat er uiteindelijk wel weer een ruiterpad naast komt te liggen. Vanaf het “drielandenpunt” Paardenbos/Paleisbos/Stulp dan, helaas, een slinger door het Paardenbos, waarvoor inderdaad wel een heel brede strook groen verwijderd is. Deze slinger is nodig om de Kuil (nu Berg) van Hartog te omzeilen, want dat is natuurlijk een duvel in een doosje. Verder noordelijk (te ver, het had ook tegenover de ingang van het kinderkamp gekund) sluit het fietspad aan op de al verharde Westsingel.
Dit hele gebeuren is in essentie al in 2015 overeengekomen tussen provincie, Baarn en Soest. De situatie op Pijnenburg zal het nu urgent gemaakt hebben.
Het spijt me, Paardenbos.

Paul

Een verhard fietspad door de NNN-bossen van de Vuursche is volstrekt ongepast. Via de Amsterdamsestraatweg en de Hilversumsestraatweg is het vanaf de Soester grens tot aan die van Hilversum een kleine 8.5 km fietsen. Wat is het probleem?

Die omweg lijkt me toch wel heel vervelend voor de schoolkinderen uit Soest. En je wilt toch ook niet dat ze allemaal aan de elektrische fiets gaan? Dat die mensen daardoor op jonge leeftijd al een flinke ecologische voetafdruk opbouwen? Het is m.i. een averechtse trend die niettemin al is ingezet.
Het zou veel mooier zijn als er een structurele en veilige oplossing was gecreëerd langs de Embranchementsweg en de Vuursche Steeg. Maar ja, dat zou een veel ingewikkelder en langdurige procedure zijn geworden. Er zijn dan veel grondeigenaren bij betrokken, en ook de gemeente Zeist. En doordat Venwoude niet mee wil werken, zo is gebleken, zou het fietspad aan de Vuursche Steeg in de gemeente De Bilt zijn komen te liggen.
Het ook eens geopperde alternatief, de route via het Dolderse Laantje en de 300 Roedenlaan, zou ik ook een te grote aanslag op de rust voor de natuur gevonden hebben.
Ik schat dat de nu gekozen bosroute, die toch al gepland was, ook goedkoper is, al heeft de man van de grondverzetmachine er wel een behoorlijke kluif aan (gehad). Niet dat het fietspad vlak zal worden; iemand die daar onlangs bezig was, zei me dat het fietspad het terreinreliëf grotendeels zal volgen.

Paul

Ik zie het probleem niet. Scholieren van het Baarnsch Lyceum uit Eemnes fietsen, al dan niet elektrisch, in weer en (tegen)wind via de Wakkerendijk naar school en terug. Ongeveer eenzelfde afstand. Een betonnen 3 meter breed snelfietspad hoort simpelweg niet thuis in het NNN-bosgebied en dat heeft niets te maken met e-bikes.

Alert! Het blijkt anders uit te pakken. Nu het werk vordert, blijkt dat niet de Hessenweg (het ruiterpad) dient als basis voor het fietspad. Het fietspad wordt aangelegd door het Paleisbos!
Er is een brede strook gekapt vanaf het “drielandenpunt”.
In hoeverre stemt dat overeen met wat afgesproken is over het Paleisbos in het Bestemmingsplan?
Is dit met medeweten van Provincie en gemeentes? Was dit al of niet al vastgelegd in het projectplan van 2015?
Politiek, zoek dit svp uit!

Paul

Ik begrijp absoluut niet dat het nodig zou zijn een stuk van het Paleisbos te gebruiken voor de aanleg van het fietspad. Wat doodzonde! Waarom is daar niet door de gemeente over gecommuniceerd? De Hessenweg achter het Paleisbos is toch breed genoeg om plek te bieden voor het fietspad. Je kunt je trouwens afvragen waarom dat fietspad 3 meter breed en van beton zou moeten zijn. Erg slecht voor reptielen die platgereden gaan worden.
Ik heb in januari geprobeerd de verleende vergunning via internet te raadplegen. Dat is mij niet gelukt. Ik kreeg de indruk dat de vergunning alleen op het gemeentehuis in te zien was maar vanwege corona ben ik daar niet geweest. Ik heb spijt als haren op mijn hoofd dat ik er niet meer energie in heb gestoken, maar je staat als natuurminnend burger vaak alleen maar aan de zijlijn.

Je slaat de spijker op z’n kop René. Als het om natuurbeheer/behoud gaat heb je jammer genoeg weinig van de overheid te verwachten. Beter gezegd: niets. In alle correspondentie over de wat mij betreft volstrekt overbodige en ongepaste fietsverbinding, komen de woorden ‘Landgoed Paleis Soestdijk’ niet voor. In een persbericht van de gemeente Baarn d.d. 16 februari 2022 wordt verhullend gemeld: “Het tracé volgt zoveel mogelijk al bestaande bospaden en – wegen.” En wat denk je hiervan? ‘Voorafgaand aan de aanleg zijn er onderzoeken uitgevoerd, onder meer om de natuur zo min mogelijk te belasten. Daartoe volgt de route bestaande bospaden en het reliëf van het gebied en slingert het waar mogelijk om bomen met hogere ecologische waarde heen. Zo blijven deze bomen bij de aanleg zoveel mogelijk gespaard. In verband met flora en fauna zal het fietspad ’s avonds en ’s nachts onverlicht blijven en wordt in de winterperiode niet gestrooid of geveegd. Wel krijgt het pad een reflecterende belijning.” Zoals je op bovenstaande afbeeldingen kunt zien is dat een flauwekul verhaal. De woorden doen sterk denken aan de loze formuleringen gebruikt in het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Een graafmachine heeft over een afstand van een paar honderd meter rücksichtlos een meer dan 3 meter brede strook bosgrond platgewalst. Wist je trouwens dat de gemeente de betreffende strook grond kortgeleden van de MeyerBergman Erfgoed Groep heeft gekocht. Waarom die aankoop niet open en bloot publiek gemaakt? Alles bij elkaar genomen wordt er een schimmig spel gespeeld.

Hartelijks,

Kees