CDA verzwijgt lik op stuk

Een column

Aan de beantwoording van schriftelijke Kamervragen hangt een gemiddeld prijskaartje van een kleine 4.000 euro. In een aantal gevallen loont het de moeite die prijs te betalen. Echter, als er overduidelijk naar de bekende weg wordt gevraagd dan kun je je afvragen waarom de vragen gesteld? Neem de vragen van het lid Krul (CDA) over wat de gemeente Baarn aanmoet met het dossier Paleis Soestdijk nu de Raad van State het bestemmingsplan voor het paleis en zijn landgoed naar de prullenbak heeft verwezen. 

Krul kreeg zijn vragen vrijwel zeker ingefluisterd door Van Hardeveld van het Baarnse CDA. De lokale fractievoorzitter stelde tijdens de gemeenteraadsvergadering van jongstleden 31 januari vragen aan het college over hoe verder met het dossier Paleis Soestdijk. Zo wilde hij weten of het college zijn opvatting deelde “dat het niet reëel is dat van onze gemeente opnieuw dezelfde materiële/financiële en immateriële inspanningen gevraagd worden met betrekking tot dit dossier als in de afgelopen (zeven) jaren?”

Kennelijk gefrustreerd door de nietszeggende beantwoording van toen nog verantwoordelijk wethouder Veldhuizen moet het raadslid vrijwel direct na de raadsvergadering de hulp hebben ingeroepen van zijn grote Haagse CDA-broer Krul. Niet voor een kleintje vervaard legde Krul immers op 2 februari maar liefst tien vragen naar de bekende weg op het bureau van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ambtenaar die namens de minister de beantwoording van de vragen voor zijn rekening nam had weinig moeite met het vinden van antwoorden op de vragen die het niveau van de basisschool niet overstegen. Enfin, u moet het vraag- en antwoordspel van vierduizend euro er zelf maar op nalezen

Uw speciale aandacht vraag ik voor de beantwoording van de vragen acht en negen. Daarin wijst de minister fijntjes op de kerntaak van de gemeente die ook in staat moet worden geacht om complexe dossiers tot een goed einde te brengen.

En zo is het meneer Van Hardeveld en u had het kunnen weten. Ligt hierin ook uw reden de antwoorden van de minister op uw vragen, pardon van lid Krul, met gepast schaamrood op uw kaken stil te zwijgen?

Sta mij toe u geheel gratis een raad te geven. Leg in het vervolg van het dossier Paleis Soestdijk uw oor wat meer te luisteren bij insprekende derden. Immers, als er één ding helder als kristal opgemaakt kan worden uit het vonnis van de Raad van State dan is het dat de Staatsraden daar wél het juiste gewicht aan hebben gegeven. Mijn advies? Doe er uw voordeel mee!

Kees Koudstaal

Zie ook het advies op de website van de Baarnsche Courant