Behoud het Borrebos blijft tegen Royal Park Live

Vooropgesteld dat Behoud het Borrebos zich levendig kan voorstellen dat liefhebbers van popmuziek met plezier uitkijken naar alweer een nieuwe reeks Royal Park Live-concerten in de voortuin van Paleis Soestdijk, horen naar onze stellige overtuiging dergelijke met forse geluidsbelasting en grote verkeersstromen gepaard gaande evenementen niet thuis op een landgoed dat deel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland.

Je hoeft geen gemeentebestuurskunde te hebben gestudeerd om te bedenken, dat er na de vernietigende Raad van State-uitspraak van jongstleden 24 januari achter de schermen door ambtenaren en de concertorganisatie met man en macht is gewerkt aan het laten uitvoeren van betaler-bepaalt-onderzoeken. Daaruit zal men concluderen dat het Royal Park Live-evenement ook dit jaar gewoon door kan gaan. De website van de concertorganisator laat immers zien dat inmiddels vrijwel alle 45.000 toegangskaarten zonder enig voorbehoud zijn verkocht. Zou een wereldartiest als de straks 84-jarige Tom Jones, waar 5.000 kaartjes voor een kleine honderd euro per stuk zijn verkocht, worden geboekt voor een optreden in de paleistuin als niet voor honderd procent vaststaat dat de gemeente het Royal Park Live-evenement zal vergunnen?

Als straks de vergunning publiek wordt gemaakt zal de gemeente aangeven, dat de vergunningsaanvraag voor het evenement met de grootst mogelijke zorgvuldigheid van alle kanten is bekeken en beoordeeld door de gemeente en dat alle door de Raad van State opgeworpen plooien zijn gladgestreken.

Vanzelfsprekend zal Behoud het Borrebos samen met andere natuurorganisaties de door de gemeente afgegeven vergunning kritisch tegen het licht houden. Al was het alleen maar om er achter te komen of er – net als vorig jaar het geval was – geitenpaadjes zijn bewandeld. Los hiervan zal Behoud het Borrebos sowieso beroep aantekenen tegen de afgegeven vergunning. Al was het alleen maar om onze stelling, dat dit soort grootschalige evenementen simpelweg niet thuishoren op het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen landgoed Paleis Soestdijk, opnieuw voor het voetlicht te brengen.