Van de voorzitter…

Regelmatig krijg ik voor de voeten geworpen dat ik, terwijl de politiek gesproken heeft, mij blijf verzetten tegen het plan ‘Made by Holland’ van de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG). Die verwijten gaan niet zelden vergezeld met opmerkingen als ‘er moet iets gebeuren, want het paleis staat op instorten’ en ‘wat is dan jouw alternatief?’. Kortgeleden verscheen naar aanleiding van berichtgeving in de lokale pers over Frans Bromets ‘Het nieuwe Soestdijk’ onderstaand draadje op Twitter.

Klik voor vergroting de afbeelding aan

Om nog eens duidelijk te maken waar het verzet van Behoud het Borrebos tegen de natuurvijandige plannen van de MBEG op berust is onderstaande uitgebreide reactie per e-mail naar de vragensteller gestuurd. De reactie is op deze website geplaatst, omdat het handig is daar in voorkomende gevallen naar te kunnen verwijzen…

Klik voor de tekst de afbeelding aan

Reconstructie van een paleisverkoop

Reactie van de vragensteller (klik de afb. aan)

Nota bene: Er liggen contracten op tafel waar niet aan te tornen valt. Het is misschien wel aardiger om steeds te pleiten voor natuurvriendelijker oplossingen, als je op voorhand weet dat de MBEG noch de rijksoverheid zich iets aantrekken van dergelijke pleidooien, dan is dat verspilde moeite. Opvallend genoeg zijn het vooral voorstanders van de paleisplannen die de opstelling van ondergetekende en Behoud het Borrebos niet weten te waarderen. Los van dit alles ben ik niet uit op sympathie voor mijzelf. Het enige belang dat ik in dezen dien is dat van de natuur.

Kees Koudstaal