Paleis Soestdijk eerst in september weer op de Baarnse raadsagenda

De behandeling van het ontwerpbestemmingsplan voor het Landgoed Paleis Soestdijk die gepland stond voor maart 2021 vindt eerst een half jaar later plaats in september. De MeyerBergman Erfgoed Groep zegt weliswaar de aangekondigde herziene plannen voor woningbouw in het Borrebos al op 1 april uitgewerkt te hebben, maar het verzoek van de projectontwikkelaar het ontwerpbestemmingsplan nog voor de zomer te behandelen is niet gehonoreerd. Het zal de projectontwikkelaar niet lekker zitten, want zijn oorspronkelijke voornemen nog dit jaar te kunnen starten met de bouw van woningen in het Borrebos, hoeveel dat er ook mogen zijn, wordt bij lange na niet gehaald. Over de noodzaak van woningbouw op het in het Borrebos gelegen voormalige kazerneterrein en zijn directe omgeving zegt de paleiseigenaar op zijn website: ‘Het bouwen van het Alexanderkwartier  is een belangrijk onderdeel. We hebben de opbrengst van de woningen nodig om de renovatie van het paleis te kunnen financieren.’

De tegeltjeswijsheid daargelaten brengt het uitstel met zich mee dat de petitie Behoud het Borrebos een aantal maanden extra openstaat voor ondertekening en dat er ook in de komende lente- en zomerperiode door sympathisanten van de Stichting Behoud het Borrebos zal worden geflyerd in het bedreigde bosgebied.