Evenementenvergunning ten onrechte verleend

De gemeente Baarn heeft vanmiddag kenbaar gemaakt dat aan Royal Park Live ten onrechte toestemming is gegeven om op zondag 16 juli 2023 twee concerten te organiseren in de voortuin van Paleis Soestdijk. Voor beide stijf uitverkochte concerten zijn 10.000 toegangskaarten verkocht en dat is tweemaal het toegestane aantal van 5.000. Ondanks het feit dat is aangetoond dat de afgegeven evenementenvergunning in strijd is met de regels van het bestemmingsplan voor het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen Landgoed Paleis Soestdijk legt Behoud het Borrebos zich neer bij de beslissing van het gemeentebestuur de concerten doorgang te laten vinden. 

Een en ander ondanks het feit dat de gemeente heeft laten weten dat de twee concerten op één dag per abuis zijn opgenomen in de evenementenvergunning. Dat nemen wij met een korreltje zout, want de regel in de vergunning, dat er die dag geen sprake zal zijn van ‘5.000 gelijktijdige bezoekers’, bewijst immers dat er bewust gezocht is naar een geitenpaadje.

Niet alleen omdat de gemeente anders een door de Baarnse gemeenschap opgebrachte fikse schadevergoeding tegemoet zou kunnen zien van de cooncertorganisator, maar vooral ook omdat de gemeente in een brief zwart op wit heeft vastgelegd dat het in de toekomst nooit mee zal gebeuren, legt Behoud het Borrebos zich neer bij het besluit van de gemeente Baarn zondag 16 juli twee concerten toe te staan. Nadrukkelijk geven wij nog aan dat de verwijzing van het college naar nader ecologisch onderzoek als niet relevant door ons voor kennisgeving wordt aangenomen.

Wel zal Behoud het Borrebos middels een brief het college Burgemeester & Wethouders verzoeken publiekelijk afstand te nemen van de via de sociale media geuite opruiende berichten van de fractievoorzitters van het CDA en VoorBaarn. Ons inziens past het hen niet onze voorzitter te betitelen als querulant, activist, iemand die mensen pleziertjes misgunt, andersdenkenden minacht en iemand die altijd op zoek is naar conflictmodellen.

Voorgeschiedenis

De stichting Behoud het Borrebos is geen voorstander van het in februari 2022 door de gemeenteraad van Baarn vastgestelde bestemmingsplan voor het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen Landgoed Paleis Soestdijk. Niet alleen de bouw van een woonwijk in het Borrebos en de komst van een grote hotelvoorziening aan de rand van het eveneens beschermde Baarnse Bos zijn wat ons betreft grote pijnpunten. Ook de transformatie van het paleispark in een evenemententerrein is ons een doorn in het oog. Niet omdat wij bijvoorbeeld bezoekers van openluchtconcerten hun pleziertjes misgunnen, maar omdat de extra honderdduizenden bezoekers die jaarlijks op het landgoed afkomen teveel vragen van de natuur. In de aanloop naar de vaststelling van het bestemming kwam het onderdeel ‘evenementen’ dan ook uitvoerig aan bod. Gaf de MeyerBergman Erfgoed Groep aan ook evenementen met 10.000 bezoekers te willen organiseren op het landgoed, uiteindelijk is in het bestemmingsplan vastgelegd dat er jaarlijks veertig evenementsdagen mogelijk zijn met steeds niet meer dan 5.000 bezoekers per dag. 

Omdat dit thema destijds zo’n prominente rol speelde ging Behoud het Borrebos ervan uit, dat de gemeente Baarn zich bij het afgeven van evenementenvergunningen strikt zou houden aan de in het bestemmingsplan vastgelegde regels. Ook waar het betreft het jaarlijks in de paleistuin georganiseerde evenement Royal Park Live; concerten met forse geluidsbelasting.

Getriggerd door een foto-onderschrift bij een artikel op de website van de Gooi en Eemlander over het optreden van Di-rect, dat meldde dat er bij dat concert meer dan 5.000 bezoekers aanwezig waren, zijn wij dieper in de vergunningverlening gedoken met als resultaat de ophef die deze week ontstond. In de aangekondigde brief aan het college zullen wij ook vragen Behoud het Borrebos in de toekomst alle aan de MeyerBergman Erfgoed Groep verleende vergunningen ongevraagd automatisch toe te sturen. De praktijk heeft immers bewezen dat het zaak is dergelijke vergunningen grondig onder de loep te nemen…

Bestuur Behoud het Borrebos

Zie ook:

Over geitenpaadjes bij Paleis Soestdijk…

Slotakkoord in de twee-concerten-op-één-dag-affaire

Interview Eemland1

Gooi en Eemlander, 15 juli 2023

Marjo Stam slaat spijker op zijn kop in Baarnsche Courant