Grootschalige bewoning past niet in een kwetsbaar bosgebied

Het zou de redactie van de Baarnsche Courant niet misstaan om zo af en toe eens contact op te nemen met de Stichting Behoud het Borrebos. Dan zou er bijvoorbeeld relevante achtergrondinformatie kunnen worden opgedaan over zaken waar de stichting zich sterk voor maakt, of zo u wilt druk over maakt. De website van de stichting biedt hier weliswaar al de nodige informatie over, maar soms wordt niet al onze kennis van zaken daar gedeeld.

klik aan

Neem bijvoorbeeld de achtergrond van ons bezwaar tegen permanente grootschalige bewoning van een deel van het Borrebos dat deel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland. Toen in 2022 bekend werd dat het voormalige kazerneterrein voor de duur van één jaar zou worden ingezet voor de opvang van 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) is daar geen bezwaar tegen aangetekend.. Ook toen een jaar later de opvang voor 90 amv’s, opnieuw voor de duur van één jaar, werd aangekondigd hield de stichting zich stil. Nu het ernaar uitziet dat het kazerneterrein voor wellicht een nog grotere groep amv’s als opvanglocatie in gebruik blijft, is wat de stichting betreft de maat vol. Ons verzet tegen de bouw van een woonwijk in het Borrebos komt niet alleen voort uit het stapelen van stenen. Grootschalige bewoning op die plek levert teveel negatieve effecten op voor de fauna in het Borrebos en het aangrenzende Paardenbos. 

Omdat beelden voor sommigen meer zeggen dan geschreven teksten is na ampele overwegingen besloten een fotocompilatie op de website te plaatsen met afgelopen maart in de directe omgeving van het kazerneterrein in het Borrebos geschoten beelden. 

Zie ook: Borrebos ongeschikt als permanente COA-opvanglocatie