Stilte voor de Soestdijkstorm


In de editie van de Baarnsche Courant d.d. 9 juni 2021 is onder de kop ‘Stilte voor de Soestdijkstorm’ een paginagroot artikel over de paleisplannen geplaatst. Daarin wordt een aantal onjuiste verbanden gelegd. Zo zou de fractievoorzitter van de Baarnse Onafhankelijke Partij, Kees Koudstaal, een impressie hebben gepubliceerd van het woningbouwplan voor het Alexanderkwartier en dit voornemen van de MeyerBergman Erfgoed Groep een wandaad noemen. Daarbij legt de krant de fractievoorzitter van de BOP citaten in de mond die rechtstreeks geplukt zijn van de website Behoud het Borrebos.

Vooropgesteld dat Koudstaal niet alleen als bosliefhebber, maar ook als flyeraar regelmatig te zien is in het Borrebos, de inhoud van deze website valt volledig onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Behoud het Borrebos waar Koudstaal geen deel van uitmaakt. Overigens wordt het feit dat hij zich volledig kan vinden in de doelstellingen van onze stichting door ons zeer gewaardeerd. 

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Stilte_voor_de_Soestdijkstorm_BC-807x1024.jpg
Vergroten