Staat dit het Borrebos te wachten?

In het kader van ‘verstandig bosbeheer’ is Staatsbosbeheer (SBB) al jarenlang bezig met het houden van grote schoonmaak in de bosgebieden waar de organisatie verantwoordelijk voor is. Ook het tegenover het Borrebos gelegen Baarnse Bos wordt in opdracht van de rijksoverheid beheert door SBB. Het bosgebied is een Nationaal Monument en maakt net als het Borrebos deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

De massale bomenkap, die tot op de dag van vandaag doorgaat in de Nederlandse bossen, treft ook het Baarnse Bos. SBB zegt dat zo de kwaliteit van het bosgebied versterkt wordt. Gelooft u het? Wij niet!

Grondruil met SBB

Om de bouw van een nieuwe woonwijk in het Borrebos mogelijk te maken ruilt SBB bosgrond met de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG). Op website van de bosbeheerder wordt een beeld geschetst van een organisatie die de Nederlandse bosgebieden beheert als een goed huisvader. Niets is minder waar! Als de MBEG haar zin krijgt en 10 appartementenflats mag bouwen in het eeuwenoude bosgebied kunnen daar straks plaatjes als hieronder geschoten worden. Dat mag dus niet gebeuren!

Teken de petitie Behoud het Borrebos!

Onderstaande beelden van het Baarnse Bos stammen uit oktober 2016. Op foto 1 zijn de sporen zichtbaar van bosmonsters die ondanks alle mooie woorden over het belang van bomen dagelijks de Nederlandse bosgebieden intrekken.

Oud-directeur SBB over het bomenkapbeleid van de ‘bosbeheerder’

Het Borrebos nu…