Bestuursmutatie Behoud het Borrebos

Het bestuur van de Stichting Behoud het Borrebos is verheugd te kunnen melden dat Kees Koudstaal (links op de foto) positief heeft gereageerd op de uitnodiging het stichtingsbestuur te komen versterken. Op verzoek van de stichting zal hij op 1 november 2021 de voorzittershamer overnemen van Marianne Dutman. Als (nu nog) gemeenteraadslid van de Baarnse Onafhankelijke Partij (BOP) geldt Koudstaal als een goed geïnformeerd tegenstander van de grootschalige plannen die de MeyerBergman Erfgoed Groep in voorbereiding heeft voor het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen Landgoed Paleis Soestdijk. Zeker met het oog op toekomstige bezwaarprocedures komt zijn knowhow de stichting goed van pas.

Raad van State

Op 29 september 2021 ging de Baarnse gemeenteraad akkoord met het ontwerpbestemmingsplan voor het Landgoed Paleis Soestdijk. Het plan is inmiddels ter inzage gelegd en de stichting heeft daar met een zienswijze op gereageerd. Gelet op de wijze waarop de gemeente eerder is omgegaan met zienswijzen aangaande de Paleis Soestdijk-plannen wordt daar echter weinig van verwacht. Vrijwel zeker zal de gemeenteraad volgend jaar februari het sein voor de projectontwikkelaar wat de gemeente Baarn betreft definitief op groen zetten. Natuurlijk houden de activiteiten van de stichting daar niet mee op. Om een gang naar de Raad van State te begeleiden is inmiddels een advocaat in de arm genomen. Om sterker te staan in die procedure werkt een ecoloog op uitnodiging van de stichting aan het opstellen van een contra-expertise aangaande de in opdracht van de projectontwikkelaar uitgevoerde natuuronderzoeken.

Als u de activiteiten van de Stichting Behoud het Borrebos een warm hart toedraagt is uw donatie meer dan welkom. Alvast bedankt!

NL06 INGB 0007 255 900
Ten name van: St. Behoud het Borrebos 
o.v.v. uw naam en adres en de mededeling 
‘Behoud het Borrebos’