Baarn bedenkt geitenpaadje voor Paleis Soestdijk

Dezer dagen vinden er in de voortuin van Paleis Soestdijk door Royal Park Live georganiseerde concerten plaats. Voor zondag 16 juli 2023 staan er twee op stapel. Voor de middag staat een concert op de rol van Bouke & The Elvis Matters Band en ’s avonds concerteert Bløf in de paleistuin. De website van de concertorganisator laat zien dat beide evenementen zijn uitverkocht.

Ervan uitgaande dat niet alle bezoekers van het middagconcert tijdens het avondconcert van de partij zullen zijn, mag redelijkerwijze worden aangenomen dat de in de regels van het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk opgenomen dagelijkse bezoekersnorm van 5.000 die zondag ruimschoots zal worden overschreven. In theorie kan er die zondag zelfs sprake zijn van 10.000 bezoekers.

In de aanloop naar het in februari 2022 door de gemeenteraad van Baarn vastgestelde Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk is uitvoerig gesproken over het toegestane jaarlijkse aantal evenementen en de bezoekersaantallen per dag. Zo is in de regels van het bestemmingsplan vastgelegd dat er per jaar niet meer dan 40 grote evenemensdagen op het landgoed mogen plaatsvinden en dat er daarbij maximaal 5.000 bezoekers per dag zijn toegestaan.

Het is evident te melden dat het maximaal aantal bezoekers destijds niet alleen is vastgesteld om de omwonenden van het paleis tegemoet te komen. Het maximum aantal bezoekers van 5.000 per dag is ook van belang voor de op het landgoed aanwezige flora en fauna. Het mag zo zijn dat een aantal concertbezoekers per fiets of met openbaar vervoer op de concerten afkomt. De ruim gevulde parkeerplaatsen in de omgeving van Paleis Soestdijk laten zien dat er op concertdagen ook sprake is van veel extra autoverkeer.

Geitenpaadje

In de door de gemeente Baarn afgegeven vergunning is getracht de in het bestemmingsplan opgenomen bezoekersregel te omzeilen door aan te geven dat er bij de concerten steeds sprake zal zijn van ‘maximaal 5.000 gelijktijdige bezoekers’. Wat Behoud het Borrebos is dit door het college bedachte geitenpaadje volstrekt ongepast. Als dit model gaat staan voor de helpende hand die het college in de komende jaren bereid is uit te steken naar de MeyerBergman Erfgoed Groep dan staat het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen landgoed Paleis Soestdijk nog heel wat te wachten.

Behoud het Borrebos heeft onderstaand handhavingsverzoek naar het college van burgemeester en wethouders gestuurd. Wij kijken met belangstelling uit naar de reactie van het college en bewaren verdere kritiek op zijn handelwijze in dezen nog even onder de pet…

Klik op de afbeelding

Nota bene

Ons handhavingsverzoek zorgt voor enige reuring op de ‘sociale’ media. Waar sommigen verwijzen naar azijn laat ook de fractievoorzitter van het Baarnse CDA zich niet onbetuigd.

Reactie op artikel Baarnsche Courant