Categorieën
Home

Welkom

Welkom op de website van de Stichting Behoud het Borrebos. De in de stichting verenigde natuurliefhebbers komen op voor de belangen van flora en fauna op en rond het Landgoed Paleis Soestdijk. Op 24 januari 2024 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het complete Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk vernietigd. De MeyerBergman Erfgoed Groep liet daarop op 15 maart 2024 weten vooralsnog af te zien van het aanvragen van een nieuw omgevingsplan. Dit betekent dat woningbouw in het Borrebos voorlopig achterwege blijft.

In afwachting van het vervolg van het verhaal blijft waakzaamheid geboden. Behoud het Borrebos houdt de ontwikkelingen op en rond het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen landgoed dan ook nauwgezet in de gaten. Via de website wordt u geïnformeerd over verleden, heden en wat de toekomst brenge moge voor het landgoed. Achtergrondartikelen e.d. zijn te vinden in het menu.

Categorieën
Home

Borrebos ongeschikt als permanente COA-opvanglocatie

In vervolg op ons bericht van jl. 19 maart over de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) op het voormalige kazerneterrein van de Koninklijke Marechaussee doen zich inmiddels nadere ontwikkelingen voor. Uit een raadsinformatiebrief van het Baarnse college van burgemeester en wethouders d.d. 11 april 2024 kan worden opgemaakt dat de opvang van 90 amv’s op de in het Borrebos gelegen locatie een permanent karakter krijgt. Daar heeft Behoud het Borrebos problemen mee. Lees verder

Categorieën
Home

Behoud het Borrebos bankiert groener

Het werd de hoogste tijd. Min of meer ondoordacht opende Behoud het Borrebos tijdens de rompslomp die de oprichting van een stichting met zich meebrengt een bankrekening bij de ING. Die rekening is nu opgezegd. Behoud het Borrebos bankiert sinds kort met een schoner en groener geweten bij de Triodosbank.

Categorieën
Home

Divers paleisnieuws

(Voor vergrotingen klikt u op de afbeeldingen)

Baarnsche Courant 10/4/2024
Categorieën
Home

De onderste steen moet boven!

Op 7 maart 2024 behandelde de bestuursrechter van de Rechtbank Midden-Nederland het beroep tegen de weigering van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de in 2017 in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf getaxeerde marktwaarde van het Landgoed Paleis Soestdijk openbaar te maken. De rechter oordeelde drie weken na de zitting, dat de minister terecht het volledige taxatierapport onder de pet houdt. Publicatie daarvan zou zicht geven op de achterliggende taxatiemethodieken en daarmee zouden de financiële belangen van de Staat kunnen worden geschaad. Lees verder

Categorieën
Home

Behoud het Borrebos blijft tegen Royal Park Live

Vooropgesteld dat Behoud het Borrebos zich levendig kan voorstellen dat liefhebbers van popmuziek met plezier uitkijken naar alweer een nieuwe reeks Royal Park Live-concerten in de voortuin van Paleis Soestdijk, horen naar onze stellige overtuiging dergelijke met forse geluidsbelasting en grote verkeersstromen gepaard gaande evenementen niet thuis op een landgoed dat deel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland. Lees verder

Categorieën
Home

Nieuwe podcast

Er staat een nieuwe podcast voor u klaar. In deze podcast hoort u een terugblik op de dubieuze wijze waarop de rijksoverheid Paleis Soestdijk heeft verkwanseld en waarom Behoud het Borrebos de situatie op en rond het landgoed nauwlettend blijft volgen.

Categorieën
Home

Beroep gegrond, maar besluit minister blijft in stand

Eerder dan verwacht kwam de Rechtbank Midden-Nederland met haar uitspraak aangaande het aangetekende beroep tegen het besluit van minister Hugo de Jonge de in 2017 in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf getaxeerde marktwaarde van het Landgoed Paleis Soestdijk niet openbaar te maken.

De bestuursrechter oordeelde jl. 27 maart het beroep als gegrond en vernietigde het bestreden besluit van de minister, die bovendien de opdracht krijgt de door ondergetekende gemaakte griffiekosten van € 184 te vergoeden.

Categorieën
Home

Ook Gedenknaald verdient een onderhoudsbeurt

Behoud het Borrebos komt niet alleen op voor de natuurbelangen op het Landgoed Paleis Soestdijk. De stichting hecht ook belang aan goed onderhoud van de op het landgoed voorkomende monumenten. Dat de landgoedeigenaar MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) na komende zomer de restauratie van Paleis Soestdijk ter hand neemt juichen wij toe. Maar het landgoed biedt meer rijksmonumenten met een grote cultuurhistorische waarde.

Categorieën
Home

Het is om te huilen…

Dat de rijksoverheid bij de verkoop van het Landgoed Paleis Soestdijk niet vies was van onzuivere motieven kunt u lezen in de bijdrage Reconstructie van een paleisverkoop. Hoe schokkend het er destijds aan toe ging wordt nog eens aangetoond door het verhaal van kunsthistoricus en erfgoedbeschermer René Dessing in de Baarnsche Courant van 25 maart 2024.