Categorieën
Home

Welkom!

Welkom op de website van de Stichting Behoud het Borrebos. De in de stichting verenigde natuurliefhebbers en hun sympathisanten verzetten zich ondermeer tegen de bouw van woningen in het nabij Paleis Soestdijk gelegen Borrebos. Via de website wordt u geïnformeerd over verleden, heden en wat de toekomst brenge moge voor het Landgoed Paleis Soestdijk. Achtergrondartikelen e.d. vindt u in het steeds geactualiseerde menu rechts bovenaan uw scherm.

U wordt van harte uitgenodigd de petitie tegen de natuurbedreigende plannen te ondertekenen.

Alvast bedankt!

Categorieën
Home

Kamervragen Paleis Soestdijk

Naar aanleiding van een artikel in NRC Handelsblad d.d. 19 juni 2021 over de plannen voor het Landgoed Paleis Soestdijk heeft SP 2e Kamerlid Renske Leijten vragen gesteld aan de Minister-President en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ze wil ondermeer weten hoe beide bewindslieden aankijken tegen de rol die het Rijksvastgoedbedrijf speelde bij de verkoopprocedure van het paleis. Daarenboven vraagt zij zich af of het terecht is, dat er overheidsgeld richting de MeyerBergman Erfgoed Groep gaat zonder dat er sprake is van een democratisch proces.

We houden u op de hoogte van het vervolg.

Voor de vragen klikt u de afbeelding aan
Categorieën
Home

Fokke & Sukke voor een museaal Paleis Soestdijk

Fokke & Sukke hebben eerder laten zien zich zorgen te maken over de toekomst van het Landgoed Paleis Soestdijk. Zij zien niets in de grootschalige plannen die de MeyerBergman Erfgoed Groep voorheeft met het landgoed. Een mondkapjesmuseum is zo gek nog niet (Zie afbeelding NRC d.d. 28/6/’21). Bovendien vernamen wij uit betrouwbare bron dat het eendenpaar veel heil ziet in het teruggeven aan de natuur van het in het Borrebos gelegen voormalige kazerneterrein van de Koninklijke Marechaussee!

Categorieën
Home

Petitie de 5.000 voorbij!

De petitie Behoud het Borrebos passeerde op vrijdag 25 juni 2021 de grens 5.000 ondertekeningen! Een mooi resultaat, waarvan je zou zeggen dat het indruk moet maken op de leden van het Baarnse gemeentebestuur. Of dat ook het geval zal zijn weten we komende maand september als het Ontwerp Bestemmingsplan Paleis Soestdijk wordt behandeld door de Baarnse volksvertegenwoordiging. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar een aardige testcase lijkt ons.

Om dit mooie resultaat extra kleur te geven gaat een fleurige ruiker op weg richting de 5.000-ste sympathisant, een inwoner van Leiden.

Categorieën
Home

Heemschut zegt het ons na: Paleis Soestdijk terug naar het Rijk!

Het artikel in NRC Handelsblad heeft heel wat tongen losgemaakt. Weliswaar niet in politiek-Baarn, die zwijgt in alle talen, maar landelijk wordt er druk gerefereerd aan het gesol met Paleis Soestdijk. Zo laat de Erfgoedvereniging Heemschut in een persbericht weten dat het landgoed Soestdijk als erfgoed het best af is als nationaal bezit: “De Staat der Nederlanden moet paleis Soestdijk in Baarn terugkopen en opknappen. Dat stelt Heemschutdirecteur Karel Loeff nadat het NRC vandaag naar buiten bracht dat de renovatie van het paleis en het landgoed nog steeds stil ligt. Nationaal erfgoed is daarmee in gevaar.”

Hiermee sluit Heemschut aan op een wens die de stichting Behoud het Borrebos al eerder uitte: Soestdijk kan terug naar het Rijk!

Categorieën
Home

Paleis Soestdijk oneerlijk verkocht

Uit onderzoek van de Baarnse Onafhankelijke Partij (BOP) en NRC Handelsblad blijkt dat er bij de verkoop van Paleis Soestdijk aan de MeyerBergman Erfgoed Groep de nodige vraagtekens geplaatst kunnen worden. Was het al verbazend dat de projectontwikkelaar zijn plan Made by Holland na 2017 op een aantal essentiële onderdelen al stevig ongestraft mocht wijzigen, dat er tijdens het verkoopspel valse kaarten werden ingezet maakt veel duidelijk. Lees de reconstructie van de verkoopprocedure op de website van de BOP én vooral ook het artikel van de hand van onderzoeksjournalist Derk Stokmans in NRC Handelsblad. 

Categorieën
Home

Petitieteller nadert de 5.000

De petitieteller Behoud het Borrebos heeft na de flyeractie van afgelopen zaterdag 12 juni én het retweeten van ons twitterbericht Het gaat er om spannen! door Youp van ’t Hek en Fokke & Sukke bijna het streefgetal van 5.000 gehaald. Zoals bekend behandelt de Baarnse gemeenteraad komende maand september het Ontwerpbestemmingsplan voor het Landgoed Paleis Soestdijk. De stichting verzet zich tegen de plannen die de MeyerBergman Erfgoed Groep voorheeft met de binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen buitenplaats. Zo past het bouwen van een nieuwe woonwijk met alle infrastructuur die daarbij hoort niet in het Borrebos en evenzo ongepast is de nieuwbouw van een grote hotelvoorziening aan de rand van het eveneens beschermde Baarnse Bos. Gesterkt door de support van zoveel natuurhebbers blijft de Stichting Behoud het Borrebos zich verzetten tegen de plannen van de projectontwikkelaar!

Categorieën
Home

Het gaat erom spannen!

Dat Fokke & Sukke hun sympathie betuigen, de prinsessen Irene en Margriet zich uitspreken tegen woningbouw in de bossen bij Paleis Soestdijk en Youp van ‘t Hek samen met bijna 5.000 andere bezorgde natuurliefhebbers de petitie Behoud het Borrebos ondertekent, maakt duidelijk dat het verzet tegen de Paleis Soestdijk-plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep breed leeft! Dat dit signaal ook door mag dringen bij de besturen van de gemeente Baarn en de provincie Utrecht. Het kan en moet beter met het Landgoed Paleis Soestdijk!

Categorieën
Home

Flyeren Borrebos

Zaterdag 12 juni wordt er van 10.30 – 16.00 uur weer geflyerd door natuurliefhebbers ter hoogte van het voormalige Kmar-terrein in het Borrebos. Zij zullen de plannen van de projectontwikkelaar desgevraagd toelichten en u uitnodigen de petitie Behoud het Borrebos te ondertekenen.

Het gaat erom spannen!

Categorieën
Home

Wij weten wel beter!

RTV Utrecht en de NOS pakten terecht het nieuws op dat de Provincie Utrecht negen locaties heeft aangewezen waar ter bestrijding van de woningnood woningbouwprogramma’s versneld kunnen worden uitgevoerd. Het bij Paleis Soestdijk gelegen Borrebos (Alexanderkwartier), waar projectontwikkelaar de MeyerBergman Erfgoed Groep op het voormalige Kmar-terrein de bouw van 98 woningen heeft gepland, wordt nadrukkelijk genoemd als bouwlocatie. Opvallend genoeg besteedde de geschreven lokale pers (Baarnsche Courant & Gooi en Eemlander) geen enkele aandacht aan het bericht. Zouden journalisten van die kranten zich hebben laten inpakken door de boodschap van Provincie en Gemeente dat het hier slechts gaat om een ontwerp-programma?