Categorieën
Home

Welkom

Welkom op de website van de Stichting Behoud het Borrebos. De in de stichting verenigde natuurliefhebbers en andere sympathisanten verzetten zich ondermeer tegen de bouw van woningen in het nabij Paleis Soestdijk gelegen Borrebos. Via deze website wordt u geïnformeerd over verleden, heden en wat de toekomst brenge moge voor het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen Landgoed Paleis Soestdijk. Achtergrondartikelen e.d. zijn te vinden in het menu.

Categorieën
Home

Geduld heet een schone zaak te zijn…

Het is nog steeds wachten op het oordeel van de Raad van State over het in februari 2022 door de gemeenteraad van Baarn goedgekeurde bestemmingsplan voor het Landgoed Paleis Soestdijk. Als het hoogste bestuursrechtelijke college van ons land zijn belofte nakomt vóór het einde van dit jaar met een uitspraak te komen dan is het vandaag, 18 november 2023, nog 44 dagen geduld uitoefenen.

Categorieën
Home

Het geduld van de MBEG raakt op…

Het is lang wachten op het oordeel van de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State over de rechtsgeldigheid van het in februari 2022 door de gemeenteraad van Baarn vastgestelde bestemmingsplan voor het Landgoed Paleis Soestdijk. Het moet gezegd, Behoud het Borrebos kijkt met andere bezwaarmakers reikhalzend uit naar de uitspraak van de hoogste algemene bestuursrechter van ons land. Hoe moeilijk het soms ook is, wij houden vast aan het aloude spreekwoord ‘Geduld is een schone zaak’. Anders gezegd, wie rustig afwacht wordt beloond, waarbij voor ons geldt dat het vooral de natuur is die gebaat zal zijn met zo’n beloning.

Categorieën
Home

‘Een kermis op kwetsbaar natuurterrein’

In het oktobernummer van het magazine Down to Earth, een uitgave van Milieudefensie, staat een door Luuk van der Sterren geschreven artikel over de ontwikkelingen op het Landgoed Paleis Soestdijk. De kop boven zijn verhaal ‘Een kermis op kwetsbaar natuurterrein’ dekt niet alleen de lading van het artikel, maar zegt ook alles over de door de MeyerBergman Erfgoed Groep geplande ontwikkelingen voor het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen landgoed.

Categorieën
Home

Geen appeltje eitje voor de MeyerBergman Erfgoed Groep

De Raad van State heeft wel heel veel tijd nodig om tot een oordeel te komen over het vorig jaar februari door de gemeenteraad van Baarn vastgestelde Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Afgelopen april werd tijdens de behandeling van de tegen het bestemmingsplan ingebrachte bezwaren al duidelijk dat een uitspraak niet op korte termijn te verwachten viel. Kwam er eerst een bericht dat het oordeel waarschijnlijk in september tegemoet kon worden gezien, nu laat men vanaf de Haagse Kneuterdijk aan het AD weten dat het wel eens december zou kunnen worden.

Categorieën
Home

Over vergunningen en termijnen

Het gedoe rond de twee-concerten-op-één-dag-affaire maakt het zinvol om nog eens op een rijtje te zetten hoe het zit met vergunningen en termijnen. U leest er hier meer over.

Categorieën
Home

Update over natuurvijandig fietspad

In de Baarnsche Courant van vrijdag 28 juli staat een update over de vorig jaar door Behoud het Borrebos aangezwengelde reuring over de aanleg van een betonnen fietsverbinding door de Vuursche bossen tussen Soest en de Hilversumsestraatweg. Dat er een fietsverbinding zou komen zat al langere tijd in de pijplijn. Dat er over een afstand van vele honderden meters een 5 meter brede strook bosgrond moest worden geëgaliseerd om plaats te gaan bieden voor een drie meter breed betonnen wegdek, waarbij zelfs een zeer beschermde oude boskern niet werd gespaard, was niet bekend. Een door Behoud het Borrebos bij de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht ingediend handhavingsverzoek zorgde er uiteindelijk voor dat de meerderheid van de gemeenteraad koos voor een voorlopige stop op de verdere aanleg van de fietsverbinding. Zoals te lezen in de Baarnsche Courant wordt er in afwachting van een definitief besluit gewacht op een nieuwe gebiedsvisie voor het landelijk gebied. Voor Behoud het Borrebos staat vast dat hoe die visie er ook uit komt te zien het van voltooing van de fietsverbinding niet mag komen.  Dat ondertussen de natuur zich op de gesloopte bosstroken al aan het herstellen is was vorig jaar al duidelijk…

Al in juni 2022 was de natuur zich al aan het herstellen op de strook bosgrond die gemeente kocht van de MeyerBergman Erfgoed Groep
Categorieën
Home

Over spuigaten en een koude kermis

Het loopt de spuigaten uit in de poort van de Utrechtse Heuvelrug en het is lang wachten op een uitspraak van de Raad van State. Lees het verhaal over een niet ter zake doend ecologisch onderzoek en het lange wachten op een oordeel van de Raad van State. Waar voorstanders van de plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep vanuit gingen zou wel eens uit kunnen draaien op een koude kermis voor de projectontwikkelaar.

Categorieën
Home

Behoud het Borrebos ondervraagd door Eemland1

Afgelopen vrijdag zond Eemland1 een op 11 juli opgenomen interview uit met Kees Koudstaal. Hij doet uit de doeken waarom Behoud het Borrebos bezwaar heeft aangetekend tegen het besluit van de gemeente Baarn toe te staan dat er op zondag 16 juli twee concerten met elk 5.000 bezoekers plaatsvinden in de voortuin van Paleis Soestdijk. Door onderstaande afbeelding aan te klikken kunt u het interview beluisten.

Categorieën
Home

Cartoons

Nadat Frank Muntjewerf eerder Maya Meijer-Bergmans in een cartoon vereeuwigde is het nu de beurt aan Kees Koudstaal om op de hak genomen te worden in een van zijn spotprenten. We kunnen er hartelijk om lachen!