Categorieën
Home

Welkom

Welkom op de website van de Stichting Behoud het Borrebos. De in de stichting verenigde natuurliefhebbers en andere sympathisanten verzetten zich ondermeer tegen de bouw van woningen in het nabij Paleis Soestdijk gelegen Borrebos. Via deze website wordt u geïnformeerd over verleden, heden en wat de toekomst brenge moge voor het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen Landgoed Paleis Soestdijk. Achtergrondartikelen e.d. vindt u ook in het menu.

Over de ANBI-status

Meld u aan als donateur

Categorieën
Home

Nieuwe coalitie in Baarn vrijwel rond

Naar verluidt wordt er komende week in Baarn een nieuw college van burgemeester en wethouders gepresenteerd. De portefeuilles Sociale Zaken en Openbare ruimte/Natuur komen in handen van de PvdA. PvdA-fractievoorzitter Mark Eijbaard gaf eerder aan in te zijn voor een wethouderschap. Met hem aan het roer van deze twee uiterst belangrijke portefeuilles ziet Behoud het Borrebos lichtpuntjes voor een beter natuurbeheer, zowel binnen de bebouwde kom als in de beschermde buitengebieden. Wij kijken uit naar een rechte rug en goede samenwerking!

Categorieën
Home

Voor paleiseigenaar ligt Waterloo op de loer

Paleiseigenaresse Maya Meijer-Bergmans laat geen kans glippen om via de media haar frustratie te uiten over de tegenstand die zij ondervindt bij haar plannen voor Paleis Soestdijk. Onder de kop ‘‘Zaadcel op koninklijk gazon: een eerbetoon aan ons allen’ laat ze via de website van de Telegraaf weten: “Het is geen wonder dat de woningbouw in Nederland in het slop zit. Al die procedures duren krankzinnig lang. Als projectontwikkelaar moet je een lange adem hebben. Van snel winst maken, is beslist geen sprake.” Lees verder

Categorieën
Home

Leuk scheuren vandaag!

Categorieën
Home

Oproep Fietsersbond van god los!

De afdeling Baarn-Eemnes van de Fietsersbond roept op de aanleg van de bestreden betonnen fietsroute door de beschermde Vuursche bossen onmiddellijk ter hand te nemen: “De aannemer is reeds bezig, het ontwerp is reed gereed, alle vergunningen zijn reeds uitgegeven. Elke vertraging brengt meestal hoge meerprijzen met zich mee, evenals elk herontwerp.”

Vooropgesteld dat Behoud het Borrebos een voorstander is van fietsgebruik, vindt zij dat de Fietsersbond hier een onbegrijpelijk standpunt inneemt. Het kan toch niet zo zijn dat een tijdwinst van amper 5 minuten de vernietiging van 9.000 m2 beschermd bosgebied rechtvaardigt?

Lees verder: Behoud het Borrebos houdt vinger aan de pols

Categorieën
Home

Fietsroute door Vuursche bossen van de baan!

De door Behoud het Borrebos op de kaart gezette betonnen fietsverbinding door de Vuursche bossen op en rond het Landgoed Paleis Soestdijk komt er niet. De gemeenteraadsfracties van VoorBaarn, GroenLinks, D66 en PvdA hebben besloten de fietsverbinding te schrappen. Alle door Behoud het Borrebos aangevoerde bezwaren tegen de betonnen fietsverbinding zijn overgenomen door de lokale politiek en daarmee verdient ze een pluim!

Categorieën
Home

Het is nog geen gelopen fietsroute!

Zoals eerder gemeld heeft het Baarnse college van burgemeester en wethouders het door Behoud het Borrebos ingediende handhavingsverzoek inzake de aanleg van een betonnen fietsverbinding door de beschermde Vuursche bossen afgewezen.

Behoud het Borrebos heeft bezwaar aangetekend tegen dit collegebesluit en gemotiveerd verzocht alsnog handhavend op te treden. Over het hoe en waarom van het bezwaar leest u hier meer.

Aanvulling

In reactie op het bericht in de Baarnsche Courant over de aanleg van de fietsroute is onderstaande reactie geplaatst in de krant van 7 mei 2022.

Categorieën
Home

Het wordt steeds meer een kwalijke gotspe!

Het Baarnse college van burgemeester en wethouders schoot tekort in zijn informatievoorziening aangaande de fietsverbinding door de beschermde Vuursche bossen van Soest naar Hilversum v.v. Het is de vraag hoe serieus de door ingenieursbureau Eelerwoude uitgevoerde natuurtoets moet worden genomen. U leest er hier meer over

Bezoek op 11 mei de extra gemeenteraadsvergadering!

Baarnsche Courant 29/4/’22
Categorieën
Home

Oproep: Bezoek 11 mei gemeenteraadsvergadering!

Op woensdagavond 11 mei 2022, aanvang 19.00 uur, bespreekt de Baarnse gemeenteraad in een extra vergadering de door Behoud het Borrebos en anderen betwiste aanleg van een betonnen fietspad in de Vuursche bossen. In een persbericht worden natuurliefhebbers opgeroepen die raadsvergadering bij te wonen. Meer informatie

Categorieën
Home

Paleiseigenaresse aan tafel bij Omroep Max

Maya Meijer-Bergmans mocht weer eens aanschuiven aan tafel van Omroep Max. Zonder weerwoord deed ze onder andere haar beklag over het verzet tegen haar plannen door ‘Red het Borrebos’. Heeft ze het bouwoppervlak voor de nieuwe woningen nota bene drastisch ingeperkt, gaan ze toch hun beklag doen bij de Raad van State! En ondertussen holt de kwaliteit van Paleis Soestdijk achteruit.

Maya Meijer-Bergmans aan tafel bij Tijd voor Max

Er valt heel wat af te dingen van die laatste opmerking, maar als de paleiseigenaresse werkelijk zo begaan is met het lot van haar paleis dan staat niets haar in te weg morgen te beginnen met de restauratie van het rijksmonument. Alles natuurlijk met inachtneming van de oorspronkelijke bestemming van het gebouw. Het is goed hier nog eens aan te geven dat het huidige plan Made by Holland van de MeyerBergman Erfgoed Groep, behoudens wat verbaal geblaat over innovatie, in niets lijkt op het plan waarmee de projectontwikkelaar het Landgoed Paleis Soestdijk in 2017 voor een fooi in handen kreeg*. In dat plan géén woonwijk met 98 woningen in het Borrebos, géén grote hotelvoorziening (120 kamers!) tegenover het paleis aan de rand van het Baarnse Bos, géén nieuwbouw van een groot auditorium in de paleistuin, géén talloze grotere en kleinere evenementen, waaronder popconcerten, die jaarlijks honderdduizenden bezoekers moeten trekken naar het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen landgoed.

Behoud het Borrebos ziet de gang naar de Raad van State met vertrouwen tegemoet. Het waarom van dat optimisme zouden wij maar wat graag uit willen leggen aan een of andere tafel van Omroep Max…

* Reconstructie van een paleisverkoop