Categorieën
Home

Welkom

Welkom op de website van de Stichting Behoud het Borrebos. De in de stichting verenigde natuurliefhebbers en andere sympathisanten verzetten zich ondermeer tegen de bouw van woningen in het nabij Paleis Soestdijk gelegen Borrebos. Via deze website wordt u geïnformeerd over verleden, heden en wat de toekomst brenge moge voor het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen Landgoed Paleis Soestdijk. Achtergrondartikelen e.d. vindt u ook in het menu.

Over de ANBI-status

Meld u aan als donateur

Categorieën
Home

Nieuw college staat voor lakmoesproef (II)

In de Baarnsche Courant (17/6) staat meer te lezen over de consequenties die het schrappen van de onzalige fietsverbinding van Soest naar Hilversum voor de gemeente met zich meebrengt. De krant citeert uit een afscheidsbrief die vertrekkend wethouder Vissers aan de gemeenteraad schreef. Naast een aantal flagrante schendingen van de realiteit – wat dacht u van deze ‘Ook leidt het fietspad tot het optimaliseren van verkeersstromen’ – schotelt zij de raad een verliespost voor van 136.000 euro. Behoud het Borrebos kan er kort over zijn. De gemeenteraad moet met dank aan het vertrekkende VVD/CDA-college zijn verlies nemen en het natuurbelang laten prevaleren.

Zie ook: Lakmoesproef 1

Als je Moeder Natuur ongestoord haar gang laat gaan, vermag ze meer dan menig bestuurscollege…

Categorieën
Home

Nieuw college staat voor lakmoesproef

CDA-wethouder Jannelies Vissers laat vlak voordat zij het Baarnse gemeentehuis definitief vaarwel zegt via de Gooi en Eemlander weten, dat het halverwege stoppen van de aanleg van een betonnen fietspad van haar woonplaats Soest via de Vuursche bossen naar Hilversum de gemeente Baarn nu al 78.000 euro heeft gekost. Of dat inclusief de 58.000 euro euro is die de gemeente heeft uitgegeven aan grondverwerving kan niet worden opgemaakt uit het krantenartikel. Behoud het Borrebos gaat er niet over, maar doet de gemeente de volgende oplossing aan de hand: Lever de voor een kleine 50.000 euro van de MeyerBergman Erfgoed Groep gekochte strook grond voor het aankoopbedrag terug aan de projectontwikkelaar en draai de met Staatsbosbeheer overeengekomen erfpacht terug. 

Categorieën
Home

Laat het bij een museale invulling van het Landgoed Paleis Soestdijk

Vandaag liep de voorzitter van Behoud het Borrebos paleiseigenaresse Maya Meijer-Bergmans tegen het lijf in de Zochertuin van Paleis Soestdijk. Hij schreef er een column over.

Categorieën
Home

Nieuwe coalitie in Baarn vrijwel rond

Naar verluidt wordt er komende week in Baarn een nieuw college van burgemeester en wethouders gepresenteerd. De portefeuilles Sociale Zaken en Openbare ruimte/Natuur komen in handen van de PvdA. PvdA-fractievoorzitter Mark Eijbaard gaf eerder aan in te zijn voor een wethouderschap. Met hem aan het roer van deze twee uiterst belangrijke portefeuilles ziet Behoud het Borrebos lichtpuntjes voor een beter natuurbeheer, zowel binnen de bebouwde kom als in de beschermde buitengebieden. Wij kijken uit naar een rechte rug en goede samenwerking!

Categorieën
Home

Voor paleiseigenaar ligt Waterloo op de loer

Paleiseigenaresse Maya Meijer-Bergmans laat geen kans glippen om via de media haar frustratie te uiten over de tegenstand die zij ondervindt bij haar plannen voor Paleis Soestdijk. Onder de kop ‘‘Zaadcel op koninklijk gazon: een eerbetoon aan ons allen’ laat ze via de website van de Telegraaf weten: “Het is geen wonder dat de woningbouw in Nederland in het slop zit. Al die procedures duren krankzinnig lang. Als projectontwikkelaar moet je een lange adem hebben. Van snel winst maken, is beslist geen sprake.” Lees verder

Categorieën
Home

Leuk scheuren vandaag!

Categorieën
Home

Oproep Fietsersbond van god los!

De afdeling Baarn-Eemnes van de Fietsersbond roept op de aanleg van de bestreden betonnen fietsroute door de beschermde Vuursche bossen onmiddellijk ter hand te nemen: “De aannemer is reeds bezig, het ontwerp is reed gereed, alle vergunningen zijn reeds uitgegeven. Elke vertraging brengt meestal hoge meerprijzen met zich mee, evenals elk herontwerp.”

Vooropgesteld dat Behoud het Borrebos een voorstander is van fietsgebruik, vindt zij dat de Fietsersbond hier een onbegrijpelijk standpunt inneemt. Het kan toch niet zo zijn dat een tijdwinst van amper 5 minuten de vernietiging van 9.000 m2 beschermd bosgebied rechtvaardigt?

Lees verder: Behoud het Borrebos houdt vinger aan de pols

Categorieën
Home

Fietsroute door Vuursche bossen van de baan!

De door Behoud het Borrebos op de kaart gezette betonnen fietsverbinding door de Vuursche bossen op en rond het Landgoed Paleis Soestdijk komt er niet. De gemeenteraadsfracties van VoorBaarn, GroenLinks, D66 en PvdA hebben besloten de fietsverbinding te schrappen. Alle door Behoud het Borrebos aangevoerde bezwaren tegen de betonnen fietsverbinding zijn overgenomen door de lokale politiek en daarmee verdient ze een pluim!

Categorieën
Home

Het is nog geen gelopen fietsroute!

Zoals eerder gemeld heeft het Baarnse college van burgemeester en wethouders het door Behoud het Borrebos ingediende handhavingsverzoek inzake de aanleg van een betonnen fietsverbinding door de beschermde Vuursche bossen afgewezen.

Behoud het Borrebos heeft bezwaar aangetekend tegen dit collegebesluit en gemotiveerd verzocht alsnog handhavend op te treden. Over het hoe en waarom van het bezwaar leest u hier meer.

Aanvulling

In reactie op het bericht in de Baarnsche Courant over de aanleg van de fietsroute is onderstaande reactie geplaatst in de krant van 7 mei 2022.