Categorieën
Home

Welkom

Welkom op de website van de Stichting Behoud het Borrebos. De in de stichting verenigde natuurliefhebbers komen op voor de belangen van flora en fauna op en rond het Landgoed Paleis Soestdijk. Op 24 januari 2024 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het complete Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk vernietigd. De MeyerBergman Erfgoed Groep liet daarop op 15 maart 2024 weten vooralsnog af te zien van het aanvragen van een nieuw omgevingsplan. Dit betekent dat woningbouw in het Borrebos voorlopig achterwege blijft.

Ondertussen gaat het er steeds meer naar uitzien dat de MBEG het landgoed gaat inzetten als een evenemententerrein. Het oorspronkelijke plan Made by Holland waar de projectontwikkelaar het landgoed in 2017 op dubieuze wijze voor een habbekrats in eigendom kreeg is van de baan. Leest u vooral deze bijdragen:

Reconstructie van een paleisverkoop

Natuur door de Staat dubbel in het pak genaaid

Via de website wordt u steeds actueel geïnformeerd over de ontwikkelingen op het landgoed. Achtergrondartikelen e.d. zijn te vinden in het menu.

Categorieën
Home

AZC in Borrebos al beklonken?

Toen in 2022 de in het Borrebos gelegen voormalige kazerne van de Koninklijke Marechaussee door de MeyerBergman Erfgoed Groep (BMEG) met toestemming van de gemeente werd verhuurd aan het COA als opvanglocatie voor 56 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) tekende Behoud het Borrebos daar geen bezwaar tegen aan. Het betrof een tijdelijke opvang voor de duur van één jaar en de stichting onderkende de nood waar het toenmalige kabinet mee van doen had. Lees verder

Categorieën
Home

Natuur door de Staat dubbel in het pak genaaid

Soestdijk evenementenlocatie” kopt de Baarnsche Courant (BC) in haar editie van 15 juli. De krant laat weten dat de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) samen met de gemeente onderzoekt hoe een en ander in een juridisch vat kan worden gegoten. Aangezien de paleiseigenaar bewezen heeft potjes te kunnen breken bij de gemeente zal daartoe een weg worden gevonden. Lees verder

Categorieën
Home

Divers paleisnieuws

(Voor vergrotingen klikt u op de afbeeldingen)

Baarnsche Courant, 17 juli 2024
Gooi en Eemlander, 10 juli 2024
Categorieën
Home

College reageert alsnog op standpunt opvang amv’s in het Borrebos

Het Baarnse college van burgemeester en wethouders heeft alsnog gereageerd op de brief van Behoud het Borrebos van jongstleden 18 maart. Daarin zijn de bezwaren uiteen gezet tegen het langdurig(er) gebruik van het voormalige in het Borrebos gelegen kazerneterrein van de Koninklijke Marechaussee als opvanglocatie voor jeugdige asielzoekers. In zijn brief van 3 juli 2024 laat het college kort gezegd weten tevreden te zijn met de huidige opvang op het voormalige kazerneterrein. Voor meer leest u het bericht: College zwicht voor NIMBY

Categorieën
Home

Protest Royal Park Live = Stellingname voor de natuur

Vandaag, maandag 1 juli 2024, vond in het gemeentehuis van Baarn de hoorzitting plaats van de Adviescommissie Bezwaarschriften aangaande tegen de editie Royal Park Live 2024 ingediende bezwaren.

In de bijdrage Natuurbeleid zit biodiversiteit in de weg is al uiteengezet dat protesteren tegen dit soort aantastingen van de natuur op het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen landgoed Paleis Soestdijk zinloos is. De vandaag afgelegde verklaring moet dan ook vooral gezien worden als een stellingname voor de natuur. Op de aan de commissie gestelde vraag welke oplossing zij in gedachten heeft om een einde te maken aan de ingebrachte bezwaren, kwam zoals te verwachten geen bevredigend antwoord…

Categorieën
Home

Hoorzitting Royal Park Live

De stichting Behoud het Borrebos tekende afgelopen 15 mei bezwaar aan tegen het muziekevenement Royal Park Live. Inclusief de op- en afbouwdagen vindt het popfestival met negen luidruchtige openluchtconcerten in de voortuin van Paleis Soestdijk dit jaar plaats van 1 tot en met 16 juli.

De gemeentelijke bezwaarcommissie houdt aanstaande 1 juli, aanvang 11 uur, een openbare hoorzitting in het gemeentehuis van Baarn. Alhoewel de uitnodigingsbrief laat weten, dat de commissie samen met de stichting op zoek gaat naar een oplossing, heeft de stichting daar niet al te veel vertrouwen in. Leest u in dit verband de bijdrage Natuurbeleid zit biodiversiteit in de weg.

Vanzelfsprekend maakt de stichting wel gebruik van de mogelijkheid om haar standpunt over de vermaledijde grootschalige evenementen op het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen landgoed nader uiteen te zetten.

Categorieën
Home

De kogel is door de kerk

Blijkens een nieuwsbericht op de website van de gemeente Baarn heeft het college van burgemeester en wethouders besloten tegemoet te komen aan de wens van de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) het voormalige kazerneterrein van de Koninklijke Marechaussee langduriger in te zetten als opvanglocatie voor asielzoekers. Hierbij wordt zelfs verkoop van de locatie aan het COA niet uitgesloten. Lees verder

Categorieën
Home

Natuurbeleid zit biodiversiteit in de weg

Grote kans dat de gemeente Baarn eerst na afloop van de 2024-editie van Royal Park Live beslist over het door de stichting Behoud het Borrebos ingediende bezwaar tegen het 10-daagse popfestival in de voortuin van Paleis Soestdijk. Ondanks het feit dat de openluchtconcerten zorgen voor grote verstoringen van de rust op het binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) gelegen landgoed, zal de stichting geen poging ondernemen om via de bestuursrechter de concerten gecanceld te krijgen. 

Gelet op het in de Provincie Utrecht vigerende natuurbeleid, dat de belangen van festivalorganisatoren en openluchtconcertbezoekers zwaarder laat wegen dan bescherming van de biodiversiteit, staat dat immers gelijk aan water naar de zee dragen. Lees verder

Categorieën
Home

Brood en Spelen

Het bezwaar van Behoud het Borrebos tegen de 2024-editie van Royal Park Live in de voortuin van het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen Landgoed Paleis Soestdijk is gisteren, 28 mei, ingediend bij de gemeente Baarn. Een dag later neemt Suzanne Hilckmann het met een ingezonden brief in de Volkskrant op voor dieren die vanwege harde muziek en lichtshows te lijden hebben van het menselijk plezier. Een dappere poging, maar zolang politici geholpen door grote onderzoeksbureaus het volk blijven paaien met brood en spelen en het opkomen voor natuurbelangen niet zelden afdoen als azijnpissen, zullen dieren aan het kortste eind blijven trekken.

Ingezonden brief Volkskrant, 29 mei 2024

His Masters Voice