Categorieën
Home

Welkom

Welkom op de website van de Stichting Behoud het Borrebos. De in de stichting verenigde natuurliefhebbers en andere sympathisanten verzetten zich ondermeer tegen de bouw van woningen in het nabij Paleis Soestdijk gelegen Borrebos. Via deze website wordt u geïnformeerd over verleden, heden en wat de toekomst brenge moge voor het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen Landgoed Paleis Soestdijk. Achtergrondartikelen e.d. zijn te vinden in het menu.

Categorieën
Home

Het blijkt een kwestie van geduld te zijn…

In de podcast Over verloren vertrouwen gesproken… uitten wij onze onvrede over de wijze waarop de weg verloopt van een op 7 maart 2023 bij de afdeling Bestuursrecht van de Rechtbank Midden-Nederland aangetekend beroep. Het verzet volgde op de weigering van het Rijksvastgoedbedrijf de in 2017 getaxeerde marktwaarde van Paleis Soestdijk vrij te geven. Het aangetekend via Post.NL verstuurde beroep raakte onderweg naar de rechtbank zoek en moest opnieuw worden ingestuurd. Zo kon het eerst op 19 april worden geregistreerd bij de rechtbank. Hier leest u het hele verhaal 

Categorieën
Home

Podcast over verloren vertrouwen in de overheid

Vandaag een nieuwe aflevering geplaatst in onze podcast-reeks. Centraal onderwerp: Verloren vertrouwen in de overheid…

Categorieën
Home

GeenStijl snijdt hout!

Vandaag gewezen op een artikel op de website van GeenStijl. Naar eigen zeggen gewoonlijk tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend, deze keer een bijdrage over Paleis Soestdijk die gewoonweg hout snijdt!

Merci GeenStijl!

Categorieën
Home

Kamervragen Paleis Soestdijk beantwoord

Vandaag, 26 april 2023, zijn de antwoorden van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over de weigering van het Rijksvastgoedbedrijf de in 2017 getaxeerde waarde van het Landgoed Paleis Soestdijk openbaar te maken gepubliceerd op de website van de Tweede Kamer. Uit de beantwoording van de vragen kan worden opgemaakt dat de minister zich volledig kan vinden in het standpunt van het Rijksvastgoedbedrijf die marktwaarde onder de pet te houden. Voor Behoud het Borrebos is daarmee de kous niet af. Zie: Minister dekt Rijksvastgoedbedrijf

Categorieën
Home

Het laatste woord is aan de Raad van State

Tijdens de langdurende zitting van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State jongstleden 17 april ging het vooral over de vraag of het vorig jaar februari door de gemeenteraad van Baarn goedgekeurde Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk in overeenstemming is met het recht en of de door bezwaarmakers aangevoerde nadelige gevolgen van het plan onevenredig zijn in verhouding tot de doelen die daarin zijn vastgelegd.

Categorieën
Home

Kamervragen marktwaarde Paleis Soestdijk

Kamerlid Eva van Esch (Partij voor de Dieren) vraagt zich met Behoud het Borrebos af waarom het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) zich hult in een waas van geheimzinnigheid als het gaat om de in 2017 getaxeerde marktwaarde van het Landgoed Paleis Soestdijk. Het kamerlid wil van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening weten of de weigering van het RVB de marktwaarde bekend te maken past bij de eisen van transparantie en zorgvuldigheid die de rijksoverheid zegt voor te staan bij het afstoten van monumentaal rijksvastgoed. U leest er hier meer over

De kamervragen

Categorieën
Home

Kazernecomplex Borrebos langer in gebruik als opvanglocatie AMV-ers

Sinds vorig jaar zomer jaar huist een groep van inmiddels 69 minderjarige vluchtelingen (AMV-ers) op het in het Borrebos gelegen voormalige kazerneterrein van de Koninklijke Marechaussee. Nu het einde van de contractduur in zicht komt vraagt het COA niet alleen toestemming het aantal opvangplekken uit te breiden tot 90, ook ligt er bij de gemeente een verzoek op tafel om de gebruiksduur van het kazernecomplex met één jaar te verlengen. 

Categorieën
Home

Staat weigert marktwaarde Paleis Soestdijk vrij te geven

In 2017 stelde een gespecialiseerd onderzoeksbureau in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf de marktwaarde vast van het complete Landgoed Paleis Soestdijk. Om vast te kunnen stellen of ons vermoeden juist is, dat er ingeval de verkoop van het landgoed aan de MeyerBergman Erfgoed Groep sprake was van onrechtmatige staatssteun en of de bouw van een woonwijk in beschermd bosgebied nodig is als essentiële kostendrager voor de restauratie van het paleis, is tevergeefs aan het Rijksvastgoedbedrijf gevraagd met die marktwaarde voor de dag te komen. In de podcast ‘Het Rijk houdt marktwaarde Paleis Soestdijk angstvallig onder de pet’ hoort u waarom er beroep is aangetekend bij de Rechtbank Midden-Nederland tegen de weigering van het Rijksvastgoedbedrijf op de proppen te komen met de marktwaarde.

Categorieën
Home

Zitting Raad van State 17 april

Maandagochtend 17 april 2023, aanvang 10 uur, start de Raad van State de behandeling van de ingediende bezwaarschriften inzake het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.