Maya Meijer-Bergmans propagandamachine draait op volle toeren

De gemeenteraad van Baarn stemde eerder dit jaar in met het bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. De bezwaarprocedures die door een aantal lastpakken zijn aangespannen bij de Raad van State (RvS), ach, ze zorgen slechts voor een paar rimpels. Gaat u er maar vanuit dat het nieuwe Paleis Soestdijk in 2025 op de rails staat. Tot zover de boodschap van Maya Meijer-Bergmans. En laat er vooral geen misverstand over bestaan, haar propagandamachine werkt als de beste!

Met de eerder dit jaar op 12 mei door Margarita de Bourbon de Parme geopende tentoonstelling ‘Voorlopers’ in het park van Paleis Soestdijk is het daar een komen en gaan van BN’ers en journalisten. Het gerucht gaat dat ook buurvrouw prinses Beatrix de Voorlopers heeft bewonderd, zij het incognito. Als liefhebster van moderne kunst zou ze het allemaal prachtig hebben gevonden. Voor het gewone volk is het voorproefje op de nieuwe toekomst van het paleis blijkbaar minder aantrekkelijk. Het zal daarom zijn dat het historische middendeel van het paleis in de weekeinden de deuren voor bezoekers heeft geopend. Dat pik je dan nog mooi mee na het bewonderen van de reusachtige blauwe zaadcel.

Waar anderen te voet het paleispark van het ene na het andere object wandelen laat staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) zich in het golfkarretje van Maya Meijer-Bergmans bijpraten door de paleisvrouwe. Als de bewindsvrouw door de lokale pers gevraagd wordt of ze het niet heel jammer vindt dat het rijk het paleis in 2017 heeft verkocht, antwoordt ze tot volle tevredenheid van de vragensteller: ’Het maakt niet uit als de eigenaar, of dat nu de overheid of een particulier is, maar goed voor  het landgoed zorgt. Het is een monumentale plek’. Ondertussen zorgen de diverse media aangespoord door Maya Meijer-Bergmans’ publiciteitsmachine zonder scrupules voor wervelende promo’s. Jaja, Maya Meijer-Bergmans weet van wanten als het gaat om propaganda voor haar landgoed.

De leden van het journalistengilde stappen net als politieke gezagsdragers maar wat graag in Maya Meijer-Bergmans’ golfkarretje voor een rondritje paleispark. Het komt blijkbaar niet in ze op hun oren ook te luisteren te leggen bij de tegenstanders van het door de MBEG bedachte en inmiddels te fors uit de kluiten gewassen concept ‘Made by Holland’. Dan zouden ze er achter komen dat de bezwaarmakers met goed onderbouwde bezwaarschriften bij de Raad van State (RvS) de vloer aanvegen met de beoogde plannen van de projectontwikkelaar. Gelet op de complexiteit van het dossier Paleis Soestdijk heeft de RvS inmiddels aan een onafhankelijk onderzoeksbureau opdracht gegeven de MBEG-plannen specifiek waar het betreft de natuur, geluid en verkeer nader tegen het licht te houden. Daaruit kan worden opgemaakt dat het door Maya Meijer-Bergmans en haar entourage bedachte verdienmodel voor Paleis Soestdijk nog geen uitgemaakte zaak is. De MBEG ziet dit anders getuige dit voorbarige website-fragment:

Ook de Volkskrant steekt kritiekloos de loftrompet

Gemakshalve gaat journalist Bart Dirks in de Volkskrant van 19 juli ook aan dit gegeven voorbij en steekt hij de loftrompet over de toekomst van Paleis Soestdijk. Hij zegt het Maya Meijer-Bergmans na dat in 2025 de definitieve opening van het paleis als ‘inspirerend platform voor innovatief en ondernemend Nederland met tentoonstellingen, congressen en educatie’ een feit zal zijn. Een door Behoud het Borrebos naar de krant gestuurde repliek op Dirks’ gepapegaaide voorspelling vond geen gehoor bij de redactie. De Volkskrant heeft blijkbaar weinig op met kritiek als het eigen werk betreft. Hieronder het VK-verhaal en de reactie van Behoud het Borrebos.

Artikel Volkskrant d.d. 19 juli 2022

Plan Paleis Soestdijk nader onder de loep

Zie ook: