2024…

2024 belooft het jaar van de waarheid te worden voor de natuur op en rond het Landgoed Paleis Soestdijk. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft laten weten dat de uitspraak over de wettelijke houdbaarheid van het bestemmingsplan voor het landgoed vermoedelijk eind januari 2024 tegemoet kan worden gezien.

Dat de reguliere termijn van zes weken ruimschoots zou worden overschreven, lieten de staatsraden op 27 april 2023 tijdens de zittingsdag in Den Haag al weten. Daar was de inhoud van het in februari 2022 door toenmalig verantwoordelijk VVD-wethouder Erwin Jansma als ‘Raad van State-proof’ aan de Baarnse gemeenteraad gepresenteerde bestemmingsplan te complex voor.

Vooral de voorstanders van het verkermisssen van het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen landgoed hebben moeite met het lange wachten. Zo spoorde landgoedeigenaar MeyerBergman Erfgoed Groep afgelopen oktober de staatsraden aan haast te maken en nog die maand te komen met een uitspraak. De fractievoorzitters van de lokale gemeenteraadsfracties VoorBaarn en CDA plakten kwalificaties als ‘schandalig’ en ‘wanprestatie’ op het lange uitblijven van de uitspraak.

Taxatiewaarde van het landgoed

In 2017 is in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf de marktwaarde getaxeerd van het complete 165 ha. grote Landgoed Paleis Soestdijk. Het Rijk weigert het bedrag van die taxatie openbaar te maken. Zoals bekend verwierf de MeyerBergman Erfgoed Groep het landgoed na een dubieus verlopen verkoopprocedure het complete landgoed voor het door de projectontwikkelaar zelf bedachte schijntje van 1.7 miljoen euro. Tegen de weigering van het Rijk de getaxeerde waarde vrij te geven is in maart 2023 beroep aangetekend bij de Rechtbank Midden-Nederland. Ook hier draaien de rechterlijke molens traag. De Gooi & Eemlander schreef daar op 18 november 2023 dit over: Taxatiewaarde Paleis Soestdijk is nog steeds een geheim

Onze nieuwjaarswens

Gelet op de vele negatieve effecten die de plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep voor de natuur op het landgoed met zich meebrengen kijkt Behoud het Borrebos uit naar een oordeel van de Raad van State dat soulaas biedt voor de daar aanwezige natuur. Met dit verlangen in het achterhoofd wenst het bestuur van Behoud het Borrebos u en de wereld veel goeds toe in het nieuwe jaar!