Raad van State verwijst plan Made by Holland naar de prullenmand

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 24 januari 2024 eindelijk recht gesproken over het in februari 2022 door de gemeenteraad van Baarn vastgestelde Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk: Het bestemmingsplan kan niet door de beugel!

Zes jaar zijn er verstreken sinds de MeyerBergman Erfgoed Groep het complete 165 ha. grote landgoed voor de zelf bedachte habbekrats van 1.7 miljoen euro en geholpen door een VVD-netwerk in de wacht wist te slepen. Ook de staatsraden zijn van oordeel dat de steeds meer opgeschroefde voornemens van het projectontwikkelaarsechtpaar Ton & Maya Meijer-Bergmans niet passen bij de ruimtelijke ordening van een landgoed dat deel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland.

De uitspraak stemt de bestuursleden van de stichting Behoud het Borrebos tot grote tevredenheid. Dit zal ongetwijfeld ook gelden voor de andere bezwaarmakers en de meer dan 5.700 ondertekenaars van de petitie Geen nieuwbouw in het Borrebos bij Paleis Soestdijk.

Trekken aan een dood paard

Behoud het Borrebos keek, ook al gelet op de lange tijd die de staatsraden nodig hadden om tot een oordeel te komen over het bestemmingsplan, hoopvol uit naar het vonnis. Die hoop bleek gegrond! De Afdeling heeft de belangen van de natuur en omwonenden uiteindelijk zwaarder laten wegen dan die van de projectontwikkelaar.

Door de uitspraak wordt de MeyerBergman Erfgoed Groep gedwongen het in nauwe samenwerking met de gemeente Baarn opgestelde bestemmingsplan grondig te herzien. Een eerste blik op het uitgebreide vonnis leert dat betwijfeld moet worden of men daarin zal slagen. Bovendien, was het niet Ton Meijer die in Frans Bromets documentaire Het Nieuwe Soestdijk verzuchtte afscheid te willen nemen van het plan Made by Holland? Het is dan ook de vraag of de MeyerBergman Erfgoed Groep nog een aantal jaren wil vastplakken aan de meer dan zes jaar die inmiddels na de dubieuze verkoopprocedure zijn verstreken.

Baarnse gemeenteraad aan zet

Feitelijk is het nu de Baarnse gemeenteraad die aan zet is. Van de vier huidige coalitiepartijen stemden er twee, GroenLinks en de PvdA, tegen het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Het huidige coalitieakkoord zegt er dit over: “Als onderdelen van het bestemmingsplan vanuit de Raad van State voor reparatie worden terugverwezen, worden deze gerepareerd. Als de procedure geheel moet worden overgedaan, ontstaat een nieuwe situatie en zijn de coalitiepartijen vrij om hierover te zijner tijd in de gemeenteraad hun eigen afwegingen te maken.”

Behoud het Borrebos is benieuwd hoe de gemeente Baarn de paleishandschoen op gaat pakken. Zeker ook nu gebleken is dat goed onderbouwd opkomen voor de natuurbelangen op en rond het kwetsbare Landgoed Paleis Soestdijk lonend is, zullen wij onze strijd voor een wél passende invulling van het landgoed onverminderd blijven voortzetten! Daarbij is het goed te weten dat Behoud het Borrebos in samenwerking met andere natuurorganisaties bereid is een constructieve bijdrage te leveren aan een bestemming die wél recht doet aan het karakter van het landgoed.

Onrechtmatige staatssteun?

Ondertussen is het nog steeds wachten op de behandeling van het beroep dat in maart 2023 bij de afdeling bestuursrecht van de Rechtbank Midden-Nederland is aangetekend tegen de weigering van het Rijksvastgoedbedrijf c.q. de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de in 2017 getaxeerde marktwaarde van het complete Landgoed Paleis Soestdijk publiek te maken. Een en ander staat los van de ruimtelijke invulling van het landgoed, maar kan wel meer duidelijkheid verschaffen over de vraag of er bij de dubieuze verkoop van het landgoed aan de MeyerBergman Erfgoed Groep in 2017 ja dan nee sprake was van onrechtmatige staatssteun.

Kees Koudstaal, voorzitter

Elders te lezen en te horen in de media:

Volkskrant

Telegraaf

Baarnsche Courant

Nu.nl

AD

RTV Utrecht

NOS

NRC

ANP

Quote

FD

Gooi en Eemlander

Nieuws.nl

Trouw

ND

Met het oog op morgen 23/1

Hart van Nederland

Vroege Vogels (BNN/VARA)

Binnenlands Bestuur

Utrechts Landschap

Rotterdam Vandaag & Morgen

Eemland 1

Eemland 1 (2)