‘Denk aan je hart’

Column

Mijn vertrouwen in de overheid is vandaag weer eens tot onder het vriespunt gedaald. Sterker nog, ik kook van woede! Van mijn vrouw krijg ik het welgemeende advies: “Denk aan je hart!”

Maar het is toch om razend van te worden!?! Ik bedoel de wijze waarop de fietsverbinding tussen Soest via de Vuursche bossen naar Hilversum gestalte krijgt. Ik weet het, het was al jaren bekend dat er een fietsroute zou komen. Die zou echter vooral bestaande bospaden volgen. Dat is door de gemeente jongstleden 16 februari nog eens bevestigd in een persbericht:

  • Zoveel mogelijk worden bestaande bospaden gevolgd! 
  • We maken het aantrekkelijker voor mensen de fiets te pakken! 
  • De bomen worden zoveel mogelijk gespaard! 
  • Voorafgaande aan de werkzaamheden zijn er de nodige natuuronderzoeken verricht!

Kortom, waar zou een mens zich druk over maken? Had ik het, donderdag nog aan toe, maar wel gedaan! Als excuus houd ik mij voor, dat ik als toen nog lid van de Baarnse gemeenteraad die maand de enorme vracht papier Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk aan het doorworstelen was. Even iets anders mijn hoofd dan de fietsroute…

Had ik ook maar een greintje vermoeden gehad van de destructieve kaalslag die het NNN-bosgebied met de aanleg van de fietsroute te wachten stond, ik was met mijn Borreboskompanen direct ten strijde getrokken! Helaas, ik liet mij in slaap sussen door loze overheidswoorden.

Wat nu te doen? Een aangekleed handhavingsverzoek gestuurd richting de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD)! Je zou toch denken? Maar nee! De RUD legt de meeste van de vragen plus het handhavingsverzoek een paar dagen later op het bordje van de gemeente Baarn. Vandaag valt er een brief van een gemeentelijk juridisch medewerker in de brievenbus. Daarin opgenomen de reden van mijn opwinding:

Elders op de website leest u over de gepleegde vernieling van het bosgebied, die voor het woon- werk fietsverkeer van Soest naar Hilversum slechts een paar minuten tijdwinst oplevert. Onderstaande video laat zien welke natuurdestructie de aanleg van de fietsroute teweegbracht voor een oude boskern.

Voor vanavond las ik even een pauze in. Morgen gezond weer op en voort met de strijd! Het beton is nog niet gestort!

Kees Koudstaal