Ongeoorloofde staatssteun?

Voor Behoud het Borrebos staat het al langere tijd vast: de door VVD-prominenten bedachte en gedomineerde verkoopprocedure van Paleis Soestdijk kan het daglicht niet velen. Dat het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) tot op de dag van vandaag óók de in zijn opdracht in 2017 getaxeerde marktwaarde van het complete Landgoed Soestdijk ondanks herhaaldelijk aandringen onder de pet houdt, maakt het er niet minder verdacht op. Sterker nog, de argumenten die het RVB aanvoert om er het zwijgen toe te blijven doen raken kant noch wal. Hoezo verraadt de kale marktwaarde van het landgoed de taxatiesystematiek en de onderhandelingsstrategie van de Staat? Welke concurrentiebelangen zouden er vijf jaar na dato nog een rol kunnen spelen? Behoud het Borrebos kan zich niet aan de indruk onttrekken, dat men in Den Haag bevreesd is dat met het openbaar maken van de marktwaarde van Paleis Soestdijk en zijn landgoed een vorm van onterechte staatssteun kan worden blootgelegd.

Extra verdienmodel

Voor de goede orde, dat de MeyerBergman Erfgoed Groep in 2017 een zelfbedacht aankoopbedrag van € 1.7 mln. betaalde kan wellicht verklaard worden met het oog op de toen voorspelde restauratiekosten. Bij het extra verdienmodel dat de projectontwikkelaar in de wacht wist te slepen in de vorm van woningbouw op het landgoed kunnen echter grote vraagtekens geplaatst worden. Voor Behoud het Borrebos zit ‘m hier de kneep, met de natuur als grote verliezer…

Kamervragen

Tweede Kamerlid Eva van Esch (Partij voor de Dieren) vraagt zich ook af waarom het RVB zich hult in een waas van geheimzinnigheid en weigert de marktwaarde van het landgoed openbaar te maken. Zij wil van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties weten of de weigering van het RVB het getaxeerde eindbedrag bekend te maken past bij de eisen van transparantie en zorgvuldigheid die de rijksoverheid zegt voor te staan bij het afstoten van monumentaal rijksvastgoed. (Zie de vragen)In de nieuwste editie van het huisorgaan van Behoud het Borrebos leest u er meer over.

Voor vergrotingen klikt u de afbeeldingen aan:

Commentaar op ‘verslag’ Baarnsche Courant

Staat weigert marktwaarde Paleis Soestdijk vrij te geven