Staat dit het Borrebos te wachten? (II)

Zoals de naam al doet vermoeden is de Stichting Behoud het Borrebos begaan met het lot van het bij Paleis Soestdijk gelegen Borrebos. De ontwikkelingen die de MeyerBergman Erfgoed Groep voorheeft met het Landgoed Paleis Soestdijk vormen een ernstige bedreiging voor de rond het paleis gelegen bosgebieden, die alle deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland. Dat geldt ook voor het tegenover het paleis gelegen Baarnse Bos. Vandaar dat de stichting ook protesteert tegen de komst van een grote hotelvoorziening aan de rand van dat beschermde bosgebied.

Het monumentale Baarnse Bos vindt zijn oorsprong in het Landgoed De Eult en werd in 1758 als overbos toegevoegd aan paleis Soestdijk. Dertig jaar later kreeg architect Philip Willem Schonck (1735-1807) van de Oranjes de opdracht het bosgebied te herscheppen tot wandelgebied. Het bos wordt gekenmerkt door rechte wandellanen en een grote en kleine waterkom. Inwoners van Baarn maken dankbaar gebruik van het bos. Ze kunnen er bij wijzen spreken om de hoek een boswandeling maken… 

Onderstaande video geeft een mooi beeld van het huidige Baarnse Bos. Te zien zijn de ooit aangelegde oude rechte beukenlanen, maar ook de door de jaren heen verwilderde delen van het Sterrenbos (= deel Baarnse Bos) met zijn paden die alle uitkomen bij de Grote Kom.

 

Staatsbosbeheer houdt opnieuw huis

De huidige eigenaar van het Baarnse Bos Staatsbosbeheer (SBB) kreeg het bosgebied veertig jaar geleden in handen. Onder verantwoordelijk van deze overheidsorganisatie is in 2012 gestart met een vier jaar durende restauratie van het bosgebied. Zo zijn de waterpartijen aangepakt en is een aantal van de wandellanen opgeknapt. Gelukkig zijn grote verwilderde delen van het bos in die periode met rust gelaten. Gelukkig, omdat daar een in de loop der jaren een biosfeer is ontstaan, waarin allerlei bijzondere soorten flora en fauna zich ophouden. Zo combineert het Baarnse Bos twee mooie doelen. Het fungeert als wandelgebied en het geldt als leefbeleid voor tal van beschermde diersoorten. Een goed beheerder zou met zorg om moeten gaan met beide functies. Zo niet SBB. Al eerder kon u via deze website vernemen over de grote schoonmaakacties van de ‘bosbeheerder’ in het Baarnse Bos. Ook deze week gaan in opdracht van SBB reusachtige bosmonsters de bomen in het Baarnse Bos te lijf. Dat is al zeer nadelig voor de in de betreffende ‘verwilderde’ bosdelen voorkomende flora en fauna, het gebeurt bovendien op tijdstippen die zeer nadelig zijn voor de daar voorkomende dieren.

Waarschuwing!

Via onderstaande link treft u een aantal vandaag geschoten beelden aan van de situatie in het Baarnse Bos. Een waarschuwing is echter op zijn plaats.

Bomen- en bosliefhebbers kunnen de beelden als schokkend ervaren…