Voor paleiseigenaar ligt Waterloo op de loer

De MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) is er vast van overtuigd dat er in 2023 kan worden gestart met de restauratie van Paleis Soestdijk. Ondertussen neemt vastgoedontwikkelaar Maya Meijer-Bergmans elke gelegenheid te baat om in de media onweersproken haar nood te klagen over de vermaledijde tegenstand die zij ondervindt met haar plannen voor het Landgoed Paleis Soestdijk. Nu komt ze arrogant uit de hoek in een artikel op de website van MBEG’s huiskrant de Telegraaf. Onder de kop ‘Zaadcel op koninklijk gazon: een eerbetoon aan ons allen’ laat ze weten dat ze met een beetje geluk eerst over negen maanden na een uitspraak van de Raad van State aan de slag kan met de renovatie van haar paleis en het uitwerken van het plan Made by Holland. Ze voegt er volgens de krant hoofdschuddend aan toe: „Het is geen wonder dat de woningbouw in Nederland in het slop zit. Al die procedures duren krankzinnig lang. Als projectontwikkelaar moet je een lange adem hebben. Van snel winst maken, is beslist geen sprake. Maar goed, dat is hier ook niet het belangrijkste doel. We willen dit erfgoed veilig stellen en van Paleis Soestdijk een podium maken voor de innovatieve Nederlandse maak- en kennisindustrie.”

Als één van de elf indieners van een bezwaarschrift tegen de plannen van de MBEG bij de Raad van State ziet Behoud het Borrebos  een betere toekomst voor het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen landgoed weggelegd. Los hiervan, had de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) zich gehouden aan het oorspronkelijk naar buiten gebrachte plan Made by Holland voor het landgoed dat hij in 2017 langs duistere weg in bezit kreeg, dan was de nu in de paleistuin pronkende zaadcel daar wellicht al jaren eerder te bewonderen geweest.

Repeterend geblablabla

Laat een ding duidelijk zijn: het huidige plan Made by Holland pakt ondanks het repeterende geblabla van mevrouw Meijer-Bergmans over haar ‘podium voor de innovatieve Nederlandse maak- en kennisindustrie’ zeer nadelig uit voor de natuur op het landgoed en zijn omgeving. Dit wordt niet alleen helder uiteengezet in het door Behoud het Borrebos bij de Raad van State ingediende bezwaarschrift. Ook in die van Natuurmonumenten, Natuur & Milieufederatie Utrecht en het Utrechts Landschap, wordt met het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk gedegen en ecologisch onderbouwd de vloer aangeveegd. Het moet dan ook niet uitgesloten worden geacht dat de MBEG later dit jaar geconfronteerd wordt met het feit dat zijn huidige plan Made by Holland als onvruchtbaar voor een natuurgebied wordt beoordeeld door de hoogste bestuursrechter van ons land. Het zou dan ook zomaar kunnen zijn dat mevrouw Meijer-Bergmans met haar megalomane plannen voor het Landgoed Paleis Soestdijk haar zelf gecreëerde Waterloo heeft gevonden…

Nota bene

Vanwege schending van het beeldrecht