Categorieën
Home

Het geduld van de MBEG raakt op…

Het is lang wachten op het oordeel van de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State over de rechtsgeldigheid van het in februari 2022 door de gemeenteraad van Baarn vastgestelde bestemmingsplan voor het Landgoed Paleis Soestdijk. Het moet gezegd, Behoud het Borrebos kijkt met andere bezwaarmakers reikhalzend uit naar de uitspraak van de hoogste algemene bestuursrechter van ons land. Hoe moeilijk het soms ook is, wij houden vast aan het aloude spreekwoord ‘Geduld is een schone zaak’. Anders gezegd, wie rustig afwacht wordt beloond, waarbij voor ons geldt dat het vooral de natuur is die gebaat zal zijn met zo’n beloning.

Ondertussen vindt Maya Meijer-Bergmans het lange wachten op een oordeel van de Raad van State over de door haar bedachte kermisplannen maar niks. Medio oktober heeft zij via haar advocaat de staatsraden dringend verzocht nog deze maand tot een uitspraak te komen. Dit omdat voor de MeyerBergman Erfgoed Groep de kosten doorlopen en de houdbaarheid van een aantal uitgevoerde relevante onderzoeken in het geding is. Dat er naast doorlopende kosten ook sprake is van de nodige inkomsten, wordt gemakshalve niet genoemd door de paleiseigenaar.

Blijkbaar is de Raad van State niet onder de indruk van de door de projectontwikkelaar uitgeoefende druk. Men laat weten wat al eerder naar buiten is gebracht: De Afdeling doet er alles aan om uiterlijk in het vierde kwartaal 2023 tot een uitspraak te komen.

Wat dit betreft staat vandaag de teller op 67 dagen. In afwachting van de uitspraak van de Raad van State houden wij voor de bedreigde natuur op en rond het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen landgoed Paleis Soestdijk onze vingers hoopvol gekruist…