Categorieën
Home

Raad van State houdt het nog even spannend

Bericht d.d. 11 december 2023:

Op 17 april 2023 behandelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) tijdens een openbare zitting de tegen het in februari 2022 door de gemeenteraad van Baarn vastgestelde Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk ingebrachte bezwaren. Lieten de staatsraden toen al weten dat gelet op de complexheid van het dossier een uitspraak niet binnen de gebruikelijke termijn van zes weken kon worden verwacht, ook een verlenging van die termijn met nog eens zes weken bleek niet toereikend. Volgde in juli nog het bericht dat de uitspraak niet vóór september tegemoet kon worden gezien, later liet men weten te streven naar een uitspraak vóór het einde van het jaar.

Gewoonlijk worden uitspraken van de Afdeling op een maandag aangekondigd op de website van de RvS om de woensdag daarna te worden gepubliceerd. Onder de vandaag aangekondige uitspraken komt het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk niet voor. Een blik op de kalender leert dat het jaar 2023 nog één maandag kent als werkdag, en wel 18 december. Als er niet opnieuw besloten wordt tot uitstel van de uitspraak kan het vonnis van de Afdeling derhalve volgende week tegemoet worden gezien.

Behoud het Borrebos houdt de vingers nog even gekruist voor een goede afloop. Ondertussen wensen wij u in deze steeds roeriger tijden alvast een mooi Kerstfeest toe!

Één reactie op “Raad van State houdt het nog even spannend”