Categorieën
Home

“Dit kan niet waar zijn!”

De donkere wolken die zich zaterdagochtend 9 april 2022 illustratief samenpakten boven de bossen rond het Landgoed Paleis Soestdijk, weerhield een klein maar fijn gezelschap bezorgde bosliefhebbers er niet van deel te nemen aan een door Behoud het Borrebos georganiseerde bosschouw. Om de aanleg van een drie meter brede betonnen fietsverbinding, die de route van Soest naar Hilversum gemakkelijker moet maken, zijn daar onlangs met een harvester en graafmachine honderden meters waardevolle bosstroken met de grond gelijk gemaakt. Zoiets lezen in de krant of bekijken op een website is één, met eigen ogen zien wat voor een schade er is en wordt aangericht, is twee. Het ontlokte bij een van de deelnemers de verzuchting: “Dit kan niet waar zijn!”

Daarom was het verheugend dat de gemeenteraadsfracties van GroenLinks en D66 gehoor gaven aan onze oproep deel te nemen aan de schouw. Dat de fracties van VoorBaarn, VVD, CDA en CU de wandeling links lieten liggen was te voorzien. De goedkeuring die deze partijen gaven aan het bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk, met al zijn nadelige gevolgen voor de natuur van dien, liet al zien dat men in die politieke kringen natuurbehoud vooral met de mond belijdt. 

Hoe het ook zij, degenen die de situatie ter plaatse wél in ogenschouw namen, toonden zich geschokt door de recente ontwikkelingen in het oeroude bosgebied. Zij ondersteunden dan ook van harte de oproep van Behoud het Borrebos in elk geval geen beton te storten op de reeds geëgaliseerde stroken bosgrond. Voor de strook langs de Westsingel, die deels loopt via een beschermde Oude Boskern, geldt dat die in het geheel niet had mogen worden ingezet voor het fietstracé. Daar komt bij dat fietsers nu al riant gebruik kunnen maken van de Westsingel om de Hilversumsestraatweg te bereiken.

Gemeenteraad aan zet

Op 28 maart diende Behoud het Borrebos een aantal vragen en een handhavingsverzoek in bij de RUD. Deze met het toezicht op de natuurregels belaste dienst stuurde een deel van de vragen – en vreemd genoeg ook het handhavingsverzoek! – door naar gemeente Baarn. Dat heeft tot op heden niet geleid tot enige (re-)actie. De twee aanwezige politici kregen van Behoud het Borrebos de door alle aanwezigen onderschreven oproep mee om in afwachting van wat er komen gaat in elk geval te voorkomen dat de geëgaliseerde bosstroken van een betonnen wegdek worden voorzien.

Gebruikmakend van de adviezen van een neutraal in het behoud van oude bosgebieden gespecialiseerd bureau kan later bekeken worden hoe de vernielde bosstroken kunnen worden hersteld.

3 reacties op ““Dit kan niet waar zijn!””

Overigens is door deze plannen een stuk mountainbike route van 20+ jaar oud compleet vernietigd. Men heeft de route er dwars over aangelegd en de komende tijd moeten wij over een wandelpad fietsen. Iets waar geen enkele mtber op zit te wachten. Hoe langer deze bouw duurt hoe langer die elende en extra overlast blijft bestaan (pad met ruiters en wandelaars, dat is gewoon niet fijn). Herstel van route zou op zijn plaats zijn. Helaas zijn de bijbehordende stuifduinen afgevlakt

En dit alles is te danken aan dhr. Per Insinger. Er lag een prachtig fietspad al tientalle jaren waarvoor dhr zelfs subsidie voor ontving. Rare wereld

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *