Categorieën
Home

Het is weer houtoogsten in de Baarnse bossen

De Baarnsche Courant (BC) doet in haar editie van jl. 7 januari verslag van de massale bomenkap die momenteel plaatsvindt in het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen monumentale Baarnse Bos. De in opdracht van Staatsbosbeheer uitgevoerde ‘houtoogst’ wordt tamelijk eenzijdig belicht in het artikel. Reacties op het verhaal konden dan niet uitblijven. In de BC van 10 januari staan er twee afgedrukt. Door het aanklikken van de links hieronder komen de BC (2x) en de beide naar de krant gestuurde reacties in beeld.

Excuus boom (BC)

Harvester oogst in het Bos (BC)

Waar blijft ons Bos?

Met bomenkap win je geen harten! Stop ermee!