Categorieën
Home

Alternatieve opvanglocatie amv’s

In 1948 verleende koningin Wilhelmina in een erfpachtovereenkomst toestemming aan de Staat een deel van het Borrebos in te richten als kazerneterrein ten dienste van de Koninklijke Marechaussee of enig ander onderdeel van de Rijkspolitie. Een en ander onder de voorwaarde dat bij het eindigen van het erfpachtrecht het kazerneterrein in de oorspronkelijke staat moet worden teruggebracht. In 1986 is die bepaling herbevestigd door haar dochter Juliana. Zoals wel vaker het geval met dit soort oude voorwaarden is ook aan deze bepaling geen gevolg gegeven. Het hele verhaal