Categorieën
Home

De onderste steen moet boven!

Op 7 maart 2024 behandelde de bestuursrechter van de Rechtbank Midden-Nederland het beroep tegen de weigering van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de in 2017 in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf getaxeerde marktwaarde van het Landgoed Paleis Soestdijk openbaar te maken. De rechter oordeelde drie weken na de zitting, dat de minister terecht het volledige taxatierapport onder de pet houdt. Publicatie daarvan zou zicht geven op de achterliggende taxatiemethodieken en daarmee zouden de financiële belangen van de Staat kunnen worden geschaad. Lees verder