Categorieën
Home

Een raak vroeg protest

Een opvallend bericht in de Baarnsche Courant van vrijdag 7 mei 2021. De krant meldt dat al in 2016 het consortium achter het afgewezen plan ‘Internationaal Handelshuis’ bij de toenmalige minister van Wonen en Rijksdienst Stef Blok protest aantekende tegen de procedure die is gevolgd bij de uiteindelijke verkoop van het Landgoed Paleis Soestdijk aan de Meyer Bergman Erfgoed Groep.

In een brief laat het consortium de minister weten: “Wij zijn van mening dat het Rijksvastgoedbedrijf op de hoogte dient te zijn dat elke burger zich met succes kan verweren tegen grote bouwplannen binnen de Ecologische Hoofdstructuur*”. Opvallend is ook de passage in de brief dat het plan ‘Internationaal Handelshuis’ juist zeer terughoudend omging met dit feit. Zo voorzag het plan niet in ‘grote megalomane ingrepen in gebouwen en landschap en zelfs teruggave van het marechaussee terrein aan de natuur’.

*Tegenwoordig ‘Natuurnetwerk Nederland’ (NNN)

Volledigheidshalve treft u hieronder links aan naar de deels gelakte brief van het consortium, het antwoord van de minister en het artikel in de Baarnsche Courant.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *