Categorieën
Home

‘Wij zagen de tak af waarop wij zitten’

In zijn onlangs gepubliceerd boek ‘Wij zagen de tak af waarop wij zitten’ beschrijft bioloog, ecoloog en oud-advocaat bestuursrecht Pieter Bogaers de teloorgang van de natuur in de rechtsstaat Nederland. Bogaers is onder andere bestuurlijk actief bij de Stichting Natuur en Landschap het Gooi, lid van de Vogelwerkgroep Gooi en Omstreken en medewerker/onderzoeker van de Dassenwerkgroep Utrecht en ’t Gooi. Hij participeerde in talrijke beroepszaken inzake ongewenste bestemmingsplannen voor beschermde natuurgebieden. In zijn boek beschrijft Bogaers ondermeer hoe overheden en projectontwikkelaars geholpen door duurbetaalde grote ecologische bureaus niet zelden natuur-vijandige bestemmingsplannen weten door te drukken. Partijen die opkomen voor natuurbelangen vangen daarna niet zelden bot bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Een en ander lijkt in tegenspraak met de vernietiging van het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk door de Afdeling (januari 2024). Echter, in die uitspraak verwijst het hoogste rechtscollege van het land vooral naar gemankeerde onderzoeken aangaande de verkeersafwikkeling en veiligheid rond het paleis. Weliswaar stelt de Afdeling zich op het standpunt, dat er door de bestuurders van de gemeente Baarn en de provincie Utrecht onvoldoende is gekeken naar de gevolgen van de evenementen voor het beschermde natuurgebied en krijgen zij vanwege geleverd broddelwerk een veeg uit de pan van de staatsraden. Tegelijkertijd worden er allerlei adviezen gegeven over hoe een en ander aan te passen in een nieuw bestemmingsplan om bijvoorbeeld ook de bouw van woningen in het Borrebos mogelijk te maken. Men krijgt als het ware geitenpaadjes aangereikt die door de plannenmakers kunnen worden bewandeld teneinde regels inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats van flora en fauna (Habitatrichtlijn) op het landgoed te kunnen omzeilen. Je kunt je terecht afvragen of dit soort adviezen passen bij de taak van de staatsraden. 

Terug naar het boek van Bogaers. Dat moet vooral gezien worden als een omvangrijk naslagwerk, waar álle partijen die van doen hebben met flora & fauna in natuurgebieden hun voordeel mee kunnen doen!

Het boek kan rechtstreeks bij Pieter Bogaers worden besteld

Één reactie op “‘Wij zagen de tak af waarop wij zitten’”