Categorieën
Home

Een leerzaam cadeautje…

Nu de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het in februari 2022 door de gemeenteraad van Baarn geaccordeerde Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk heeft vernietigd, staat de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) opnieuw voor de keuze hoe invulling te geven aan de herbestemming van het paleis en zijn landgoed. Het ligt voor de hand dat de projectontwikkelaar in nauwe samenwerking met de gemeente Baarn en de provincie Utrecht binnen niet al te lange tijd een nieuw bestemmingsplan, nu omgevingsplan, voor het landgoed gaat opstellen.

Gelet op de kwetsbaarheid van het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen landgoed is het van groot belang, dat de opstellers van het omgevingsplan deze keer wél voldoende inhoud weten te geven aan de internationaalrechtelijk, Unierechtelijk en grondwettelijk vastgelegde zorgplicht voor het voortbestaan van leven en welzijn van de óók op en rond het landgoed Paleis Soestdijk voorkomende ecologische gemeenschappen.

Vandaar dat Behoud het Borrebos zowel aan mevrouw Maya Meijer-Bergmans van de MBEG als aan de besturen van de gemeente Baarn en de provincie Utrecht het in dezen nuttige naslagwerk Wij zagen de tak af waarop wij zitten van de hand van bioloog en oud-advocaat bestuursrecht Pieter Bogaers heeft toegestuurd. Opdat de opstellers en bestuurlijke beoordelaars van het nieuwe omgevingsplan er de vruchten van mogen plukken…

Één reactie op “Een leerzaam cadeautje…”