Categorieën
Home

Maya Meijer-Bergmans hekelt Baarnse stroperigheid…

De Baarnsche Courant geeft in haar editie van 24 december 2021 ruim baan aan paleiseigenaresse Maya Meijer-Bergmans. Op de valreep van het oude jaar mag zij de plannen die zij met de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) bedacht heeft voor het Landgoed Paleis Soestdijk nog eens uitgebreid promoten. Desgevraagd laat ze weten dat ze prinses Beatrix heeft ontvangen en dat de oud-vorstin het Made by Holland-idee een goed initiatief vindt. Van die omwonende heeft de MBEG komende maand februari als de Baarnse gemeenteraad het definitieve bestemmingsplan voor het landgoed behandeld dus niets te vrezen.  In reactie op de ‘sommigen’ die onder andere verzet aantekenen tegen de bouw van woningen in het Borrebos merkt ze op, dat er slechts op een klein gebied woningen worden gebouwd en dat het verwaarloosde bosgebied net als het paleis  juist wordt opgeknapt en gerestaureerd.

Het ‘verwaarloosde’ Borrebos…

Mevrouw Meijer mag onder de door haar genoemde sommigen in elk geval rekenen de inmiddels meer dan 5.300 ondertekenaars van de petitie Behoud het Borrebos. Gesterkt door die support zal de Stichting Behoud het Borrebos volgend jaar februari geen gebruikmaken van het nutteloze inspreekrecht. Een door de stichting ingeschakelde ecoloog werkt momenteel aan een natuuronderzoek op en rond het in het Borrebos gelegen voormalige kazerneterrein van de Koninklijke Marechaussee. Gewapend met die contra-expertise ziet de stichting volgend jaar haar gang naar de Raad van State met vertrouwen tegemoet. Dan zal juridisch onderbouwd nogmaals voor het voetlicht worden gebracht dat bouwen in het Borrebos (Natuurnetwerk Nederland!) altijd natuurvernietiging oplevert! Waar de gemeenteraad en de provincie blijkbaar doof zijn voor onze oppositie, verwachten wij van de wijze dames en heren van het hoogste bestuurlijke rechtscollege dat ons land kent een verstandiger oordeel. Wat ons betreft kan mevrouw Meijer na volgend jaar februari blijven rekenen op ons verzet tegen haar plan Made by Holland

Steun het werk van de stichting!