Categorieën
Home

Opiniestuk Partij voor de Dieren over weigering marktwaarde Paleis Soestdijk openbaar te maken

Vandaag een prima opiniestuk van Partij voor de Dieren (PvdD) Tweede Kamerlid Eva van Esch en het Utrechtse PvdD-Statenlid Jesseka Batteau in het AD. Beiden laten hun ongenoegen zien over de weigering van minister Hugo de Jonge de in 2017 in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf getaxeerde marktwaarde van het complete Landgoed Paleis Soestdijk vrij te geven. Met Behoud het Borrebos vinden zij het onbestaanbaar dat het Rijk de verkoop van het rijksmonument niet maximaal transparant en inzichtelijk wil maken. Voor meer achtergrondinformatie leest u: Minister dekt Rijksvastgoedbedrijf

Ondertussen doet ook Tweede Kamer-eenpitter Wybren van Haga (BVNL) een duit in het zakje. Hij grijpt het opiniestuk van Van Esch en Batteau aan om vragen te stellen aan de minister. Opvallend genoeg verwijst hij daarbij niet naar de nog maar kort geleden door Eva van Esch gestelde vragen aan de minister.

Tegen de weigering van het Rijksvastgoedbedrijf de marktwaarde van het landgoed openbaar te maken is afgelopen maart beroep aangetekend bij de afdeling Bestuursrecht van de Rechtbank Midden-Nederland. Naar verluidt is het daar een drukke boel en het is dan ook nog steeds wachten op de behandeling van het beroep…

Dit schrijft de Gooi en Eemlander