Categorieën
Home

Wij weten wel beter!

RTV Utrecht en de NOS pakten terecht het nieuws op dat de Provincie Utrecht negen locaties heeft aangewezen waar ter bestrijding van de woningnood woningbouwprogramma’s versneld kunnen worden uitgevoerd. Het bij Paleis Soestdijk gelegen Borrebos (Alexanderkwartier), waar projectontwikkelaar de MeyerBergman Erfgoed Groep op het voormalige Kmar-terrein de bouw van 98 woningen heeft gepland, wordt nadrukkelijk genoemd als bouwlocatie. Opvallend genoeg besteedde de geschreven lokale pers (Baarnsche Courant & Gooi en Eemlander) geen enkele aandacht aan het bericht. Zouden journalisten van die kranten zich hebben laten inpakken door de boodschap van Provincie en Gemeente dat het hier slechts gaat om een ontwerp-programma?

Wij weten wel beter!

In het betreffende document staat ondermeer dit te lezen: ‘Het afgelopen jaar zijn we met gemeenten en regio’s in overleg geweest om te komen tot regionale programma’s voor wonen en werken. In april en mei hebben we met gemeenten overeenstemming bereikt over de regionale programma’s voor wonen en werken. Dit mag worden gezien als een mijlpaal. Op basis van deze programma’s kunnen we samen verder werken aan realisatie van de woningbouwopgave en de opgave op het gebied van bedrijventerreinen.’ In dit verband wordt rechtstreeks als uitbreidingslocatie voor de bouw van de 98 woningen het Alexanderkwartier genoemd als ‘transformatielocatie’ in het landelijk gebied.

Schets woningbouw in het Borrebos (Bron: Kraaijvanger)

Zoals bekend moet de gemeenteraad van Baarn zich in september bij de behandeling van het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk nog uitspreken over de plannen van de projectontwikkelaar. Als er zoals de provincie laat weten al afspraken met de gemeente Baarn zijn gemaakt over het versneld uitvoeren van de woningbouwplannen dan rest de vraag hoe serieus de Baarnse gemeenteraad zichzelf dan nog neemt. 

2 reacties op “Wij weten wel beter!”

Ik heb, als limburger onlangs nog genoten van de mooie bossen, het is de moeite waard om er cultureel erfgoed van te maken en zo de idiote plannen van tafel te krijgen!

Hoi beheer van het Borrebos,

Dit moet natuurlijk écht niet doorgaan. Waar zijn we in Nederland mee bezig? En zelfs globaal? Bomen zijn de longen van onze aarde, en uiteindelijk ook voor onze longen! Bovendien kan het niet zo zijn dat we constant het leefgebied ruïneren van dieren die er leven, van klein tot groot, van mier tot vos en van het kleinste vliegje tot roofvogels binnen Nederland.

Behoud alsjeblieft de bossen. Dit kan niet langer zo. In steden en braakliggende locatie’s kunnen we bouwen, of desnoods oude vervallen gebouwen slopen voor nieuwbouw.

Met groet,

Dhr. de Winter

Reacties zijn gesloten.