Categorieën
Home

Zwijgende menigte blijft stil…

De door de stichting Behoud het Borrebos opgezette petitie tegen de buitensporige plannen die de MeyerBergman Erfgoed Groep voorheeft met het Landgoed Paleis Soestdijk leverde meer dan 5.000 ondertekeningen op. Van de ondertekenaars kwamen er om precies te zijn 1.965 uit Baarn en Soest.

Eerder deze maand sprak een groot aantal bezorgde Baarnse en Soester inwoners zich tijdens twee raadsvergaderingen resoluut uit tegen de paleisplannen van de projectontwikkelaar. Een klein aantal insprekers sprak zich daarentegen juist in positieve zin uit over de plannen. Een van hen liet weten zich gesteund te weten door een ‘zwijgende menigte’ voorstanders. Sommige gemeenteraadsleden spreken ook maar wat graag over een zwijgende meerderheid van voorstanders van de plannen die zij zeggen te vertegenwoordigen.

De Baarnsche Courant, die drie maal per week bij 6.000 abonnees in de brievenbus glijdt, heeft gepoogd de zwijgende meerderheid tot spreken te brengen. In die opzet is de krant niet geslaagd. Het voor de krantenredactie blijkbaar ongewenste resultaat van de peiling is in de editie van 13 september in een bijzin van een zoveelste promo-artikel verstopt. Daartoe uitgenodigd door de stichting liet de krant vandaag (24/9/’21) weten, dat haar peiling ‘meer dan 200 reacties’ heeft opgeleverd. Fijntjes merkt de redactie daarbij op dat het voor velen niet A of B was: “Wel voor een serie tegenstanders die dat eensgezind en direct na elkaar liet weten via baarnschecourant@bdu/nl.” Hoe kinderachtig kun je zijn…

Ingezonden brief Baarnsche Courant