Categorieën
Home

Projectontwikkelaaraar krijgt groen licht van gemeenteraad

Een ruime meerderheid van de Baarnse gemeenteraad is jl. woensdagavond 29 september akkoord gegaan met het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Alleen de fracties van GroenLinks, BOP en PvdA stemden tegen. Als binnenkort het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd zal de Stichting Behoud het Borrebos daar zeker op reageren in de vorm van een zienswijze. Niet dat wij daar veel van verwachten, maar het past bij de procedure.

Het Baarnse college heeft aangekondigd dat het definitieve bestemmingsplan voor het landgoed volgend jaar februari zal worden voorgelegd aan de raad. Zoals de verhoudingen thans liggen in het Baarnse gemeentehuis zal het sein dan definitief op groen worden gezet. Naar verluidt overweegt een aantal partijen een gang naar de Raad van State. De stichting zal die stap zeker zetten en daartoe is een in omgevings- en natuurrecht gespecialiseerde advocaat in de arm genomen. Via deze website en de sociale media houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Draagt u de stichting een warm hart toe en wilt u een steen(tje) bijdragen in de kosten die gemaakt worden teneinde de plannen van de projectontwikkelaar te keren dan bent u daartoe van harte uitgenodigd!

NL06 INGB 0007 2559 00 
Ten name van: St. Behoud het Borrebos 
O.v.v. uw naam en adres en de mededeling ‘Behoud het Borrebos’