Categorieën
Home

Borrebos ongeschikt als permanente COA-opvanglocatie

In vervolg op ons bericht van jl. 19 maart over de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) op het voormalige kazerneterrein van de Koninklijke Marechaussee doen zich inmiddels nadere ontwikkelingen voor. Uit een raadsinformatiebrief van het Baarnse college van burgemeester en wethouders d.d. 11 april 2024 kan worden opgemaakt dat de opvang van 90 amv’s op de in het Borrebos gelegen locatie een permanent karakter krijgt. Daar heeft Behoud het Borrebos problemen mee. Lees verder