Categorieën
Home

Divers paleisnieuws

(Voor vergrotingen klikt u op de afbeeldingen)

Als zelfs de Telegraaf ruimte beschikbaar stelt voor een kritische opinie aangaande de ‘Kwestie’ Paleis Soestdijk, dan moet het echtpaar Meyer Bergmans zich zo langzamerhand toch achter de oren krabben…

Van een beetje journalist mag je verwachten, dat die zich bij het melden van feiten eerst voldoende informeert. In onderstaand artikel (Baarnsche Courant van 23/2/2024) staat te lezen: “De vergunning zou al maanden geleden verleend zijn, maar op basis van het bestemmingsplan dat nu is vernietigd.” Een telefoontje naar het gemeentehuis of een zoekopdracht via het Gemeenteblad van Baarn zou hebben geleerd dat er in het geheel geen vergunning voor de editie 2024 van het evenement Royal Park Live is afgegeven.

De uitspraak van de Raad van State, waarin aangaande grote evenementen op het landgoed wordt gewezen op gemankeerde verkeers- en milieuonderzoeken, geeft Behoud het Borrebos als één van de bezwaarmakers tegen de concerten voldoende grond om daartegen te protesteren. Niet omdat Behoud het Borrebos liefhebbers als Tino Schouten pleziertjes wil ontnemen, maar omdat wij stellig van mening zijn, dat grote luidruchtige evenementen niet thuishoren op een landgoed dat deel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland. Mocht blijken dat Royal Park Live dit jaar geen doorgang kan vinden, dan zal de concertorganisator die zonder vergunning artiesten vastlegde, weinig kans maken op een door de gemeente te betalen schadevergoeding.

Naast Maya Meijer-Bergmans geven verantwoordelijk wethouder Mark Veldhuizen en Behoud het Borrebos-voorzitter Kees Koudstaal commentaar op de vernietiging van het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Website Gooi en Eemlander, 18 februari 2024
Maya Meijer-Bergmans ervaart de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als een mokerslag. Van enige vorm van zelfreflectie is echter geen sprake. “We hebben allerlei heel interessante dingen in de pipeline en daar gaan we dus gewoon mee door.”
In de Gooi en Eemlander van 10/2/2024 slaat de schrijver van een ingezonden brief ook aangaande Paleis Soestdijk de spijker op z’n kop…
Gooi en Eemlander 10/2/2024
Baarnsche Courant 9/2/2024

Maya Meijer-Bergmans in gesprek met ‘Geld of je leven’ (EO, 1 februari 2024)

  • Blijkens een ontvangen vooraankondiging van de Rechtbank Midden-Nederland is men voornemens het beroep aanstaande donderdagochtend 7 maart te behandelen in het gerechtsgebouw te Utrecht.

Fragment gemeenteraadsvergadering Baarn 31 januari 2024

Reacties zijn gesloten.