Categorieën
Home

Grootschalige bewoning past niet in een kwetsbaar bosgebied

Omdat beelden voor sommigen meer zeggen dan geschreven teksten is na ampele overwegingen besloten een fotocompilatie vrij te geven met afgelopen maart in de directe omgeving van het kazerneterrein in het Borrebos geschoten beelden.

Hier leest u er meer over