Categorieën
Home

Royal Park Live 2024

Terwijl de vernietigende uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voldoende aanleiding geeft om op zijn minst vraagtekens te plaatsen bij grote evenementen op het Landgoed Paleis Soestdijk, gaat Royal Park Live stug door met het vastleggen van artiesten voor de editie 2024. De concertorganisator vindt hierbij de Baarnsche Courant als steeds aan zijn zijde.

Zo gaat de krant in een vandaag (26/2) op haar website gepubliceerd promotieverhaal totaal voorbij aan het feit dat de Raad van State het bestemmingsplan voor het Landgoed Paleis Soestdijk mede heeft vernietigd vanwege gemankeerde verkeersveiligheid- en milieuonderzoeken. Dergelijke onderzoeken moeten ten grondslag liggen aan grote evenementen. Het daaraan voorbijgaan past weliswaar bij de sympathie die de krant koestert voor alles wat de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) voorheeft met het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen landgoed, maar met onafhankelijke journalistiek heeft het niets van doen.

Aanstaande vrijdag 1 maart start de organisator van het evenement met de kaartverkoop. Hier is een waarschuwing op zijn plaats. Mocht het gemeentebestuur van Baarn de editie Royal Park Live 2024 vergunnen, dan zal Behoud het Borrebos gelet op de uitspraak van de Raad van State niet schromen daar bezwaar tegen aan te tekenen.

Los van dit alles kan de vraag gesteld worden wat dit soort popconcerten van doen heeft met het ook nu weer in de krant opgenomen mantra, dat Paleis Soestdijk door de MBEG wordt herontwikkeld tot een inspirerend platform en podium voor innovatie…

Zie ook de rubriek: Divers paleisnieuws