Categorieën
Home

Tino Schouten bindt strijd aan tegen handvol natuurliefhebbers

Tino Schouten heeft zich in de afgelopen jaren als politiek leider van de door hem opgerichte politieke partij VoorBaarn laten kennen als groot voorstander van de plannen van het echtpaar Ton en Maya Meijer-Bergmans voor het Landgoed Paleis Soestdijk. Zo zijn ook de zomerse Royal park Live-concerten in de voortuin van het paleisgebouw een kolfje naar zijn hand. Dat hij weinig op heeft met natuurliefhebbers die zich verzetten tegen dit soort grote en vooral ook luidruchtige verstoringen van het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen landgoed is dan ook niet verwonderlijk. 

Wij zouden niet op de door het inmiddels als éénpitter opererend gemeenteraadslid opgezette petitie Laat de Royal Park-concerten bij Paleis Soestdijk doorgaan zijn ingegaan, ware het niet dat de begeleidende tekst een aantal aanvechtbare typisch Schoutiaanse constateringen herbergt. Zo is er geen sprake van een handvol bezwaarmakers die het plezier van de ‘voorstanders en liefhebbers van deze geweldige concerten’ willen vergallen. Meer dan 5.700 tegenstanders van de plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep ondertekenden de petitie Geen woningbouw in het Borrebos.

Bovendien is het de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State die vorige maand het in februari 2022 door de gemeenteraad geaccordeerde Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk heeft vernietigd. Als één van de gronden gaven de Staatsraden daarbij aan, dat er door de opstellers van het bestemmingsplan onvoldoende onderzoek is gedaan naar de gevolgen die evenementen als Royal Park Live hebben voor de verkeersafwikkeling en -veiligheid én dat onderzoek naar de effecten van het evenementenverkeer voor de luchtkwaliteit niet deugdelijk is uitgevoerd. 

Daar ligt naar onze bescheiden mening dan ook de crux. Zo lang er geen deugdelijke door de rechter getoetste onderzoeken aan grote evenementen op het landgoed ten grondslag liggen, moeten de liefhebbers van Royal Park Live elders in het land hun behoefte aan muziek zien te bevredigen. Naar onze bescheiden mening hoeft dat in een land met jaarlijks meer dan duizend muziekfestivals geen probleem te zijn…

Zie ook de rubriek: Divers paleisnieuws

Gooi en Eemlander