Categorieën
Home

Beroep gegrond, maar besluit minister blijft in stand

Eerder dan verwacht kwam de Rechtbank Midden-Nederland met haar uitspraak aangaande het aangetekende beroep tegen het besluit van minister Hugo de Jonge de in 2017 in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf getaxeerde marktwaarde van het Landgoed Paleis Soestdijk niet openbaar te maken.

De bestuursrechter oordeelde jl. 27 maart het beroep als gegrond en vernietigde het bestreden besluit van de minister, die bovendien de opdracht krijgt de door ondergetekende gemaakte griffiekosten van € 184 te vergoeden.

De vlag in top zou je denken. Daar is echter geen sprake van, want de rechter sprak ook uit dat de ‘rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand blijven’. Met andere woorden de minister mag de getaxeerde marktwaarde van het landgoed onder de pet blijven houden. Voor de rechter, die op punten de minister steunde in zijn overwegingen, maar hem verweet dat hij zijn besluit onvoldoende had gemotiveerd, speelde hierbij een belangrijke rol, dat een ambtenaar van het Rijksvastgoedbedrijf ter zitting verklaarde dat: ‘Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarn volledig is geïnformeerd over de verkoop en de daarbij gehanteerde marktwaarde’. In haar vonnis voegt de rechter daar fijntjes aan toe, dat eiser dit niet heeft bestreden.

Nee, dank je de koekoek, hoe zou ik dat hebben kunnen weten? Mijn uitvoerige uitzetting, waarin ik aangaf dat die informatie in welke vorm dan ook nooit publiek is gemaakt, is niet opgenomen in de uitspraak. Bovendien heb ik als burger gevraagd aan het Rijksvastgoedbedrijf mij bekend te maken met de getaxeerde marktwaarde in kwestie. Dit om vast te kunnen stellen of er bij de verkoop van het Landgoed Paleis Soestdijk aan de MeyerBergman Erfgoed Groep wellicht sprake was van onterechte staatssteun en of de gemeenteraad van Baarn destijds op juiste gronden toestemming verleende om in het Borrebos een woonwijk te bouwen.Wat heeft het belang van openbaarheid te schaften met de mededeling van een ambtenaar dat informatie over de de marktwaarde is gedeeld met het college van B & W?

De uitspraak ligt momenteel ter bestudering op het bureau van een advocaat. Los hiervan ligt het volledig in de lijn der verwachtingen dat er inzake het dossier Paleis Soestdijk opnieuw een gang naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zal worden gemaakt…

Kees Koudstaal, voorzitter Behoud het Borrebos

Zie ook: Onrechtmatige staatssteun?

Dit schrijft de Gooi en Eemlander

Baarnsche Courant