Categorieën
Home

Ook Gedenknaald verdient een onderhoudsbeurt

Behoud het Borrebos komt niet alleen op voor de natuurbelangen op het Landgoed Paleis Soestdijk. De stichting hecht ook belang aan goed onderhoud van de op het landgoed voorkomende monumenten. Dat de landgoedeigenaar MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) na komende zomer de restauratie van Paleis Soestdijk ter hand neemt juichen wij toe. Maar het landgoed biedt meer rijksmonumenten met een grote cultuurhistorische waarde.

Neem de in 1815 door architect Abraham van der Hart ontworpen Naald van Waterloo. De website van Paleis Soestdijk meldt weliswaar dat de gedenknaald in 2019 door een professioneel bedrijf is schoongemaakt, maar sindsdien is er getuige de huidige achterstallige staat van onderhoud van het rijksmonument niet meer naar omgekeken door de MBEG.

Vandaag is gelet op het bepaalde in de Erfgoedwet en de Monumentenwet 1988 een brief gestuurd naar het Baarnse gemeentebestuur met het verzoek de toestand van de gedenknaald in ogenschouw te nemen en indien nodig handhavend op te treden.

Hoe ook de Naald van Waterloo in handen kwam van de MBEG