Categorieën
Home

Gemeente koopt in het geniep grond Landgoed Paleis Soestdijk

In het geniep kocht de gemeente Baarn onlangs een honderden meters lange strook bosgrond van de MeyerBergman Erfgoed Groep. Daarmee heeft de projectontwikkelaar zijn eerste winst geïncasseerd. Een bulldozer bereidt ondertussen in opdracht van de gemeente niets ontziend de aanleg van een betonnen fietspad voor. Een ecologische ramp voor het NNN-bosgebied. U leest er hier meer over.

Categorieën
Home

VVD-wethouder blikt tevreden terug…

VVD-wethouder Erwin Jansma zegt binnenkort de gemeente Baarn vaarwel. Hij blikt tevreden terug op het belangrijkste door hem behandelde dossier: Landgoed Paleis Soestdijk. In een tweetal ‘kristische’ interviews zegt hij er meer over…

Categorieën
Home

Over een voorjaarswandeling langs het Paleis Soestdijk-bos

Vandaag, 22 maart 2022, was het heerlijk wandelen langs het paleisbos. En schrikken! U leest erover op:

Over letterzetters en bosraggers…

Categorieën
Home

Stem voor de natuur!

Op 14, 15 en 16 maart kunt u uw stem uitbrengen voor een nieuwe gemeenteraad. Het zal u niet verbazen dat de stichting Behoud het Borrebos de inwoners van Baarn adviseert te stemmen op een partij die verantwoord natuurbeheer hoog in haar vaandel heeft staan. Dat maakt de keuze er in Baarn erg gemakkelijk op! Waar partijen als de VVD, D66, CDA, VoorBaarn en ChristenUnie bewezen hebben reuring te verkiezen boven natuur blijven er twee partijen over die uw stem waard zijn:

Categorieën
Home

Van de voorzitter…

De gemeenteraad van Baarn is op woensdagavond 23 februari 2022 akkoord gegaan met het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Als fractievoorzitter van de Baarnse Onafhankelijke Partij sprak ik mij opnieuw uit tegen de natuurvijandige plannen die de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) in petto heeft voor het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen landgoed. Op voorhand stond echter al vast dat de meerderheid van de raad opnieuw doof zou zijn voor welk oppositioneel geluid dan ook.

Mijn rol als gemeenteraadslid is inmiddels uitgespeeld. Echter, met andere verontruste natuurliefhebbers zal ik mij als voorzitter van Behoud het Borrebos blijven verzetten tegen de bouw van een woonwijk in het Borrebos, de komst van een groot hotel aan de rand van het Baarnse Bos en de andere bedreigingen die het landgoed te wachten staan als het zal verworden tot een evenemententerrein. Daartoe zal onder andere een procedure bij de Raad van State in gang worden gezet. Die weg wordt ingezet door het aanvragen van een Voorlopige voorziening. Daarmee wordt voorkomen dat de MBEG van start kan gaan met onomkeerbare voorbereidende werkzaamheden op het landgoed.

Via deze website blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen op het Landgoed Paleis Soestdijk. U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Daartoe volstaat een e-mail naar het adres behoudhetborrebos@gmail.com

Klik de afbeelding aan
Categorieën
Home

Over een stuitend Oog op een late zondagavond

Paleiseigenaresse Maya Meijer-Bergmans was zondagavond 20 februari 2022 te gast in het NPO-programma Met het Oog op Morgen. Ze kreeg alle gelegenheid om zonder enig spoortje van tegenwind te spreken over haar plannen voor Paleis Soestdijk. Zelden een journalist zo meegaand aan het woord gehoord. Het meest treurig was wel het warme woord van troost dat Mieke van der Weij meegaf aan de paleiseigenaresse: “Misschien valt het nog mee, misschien dat Behoud het Borrebos en de Parel van Baarn denken, nou ja, dit is misschien toch de best mogelijke oplossing, laten we dat niet vergeten, dat ze tot inkeer komen.” 

Lees erover op de pagina:

Oog bewijst paleiseigenaresse lippendienst

Categorieën
Home

Belangenverstrengeling?

Op woensdag 16 februari 2022 besprak de Baarnse gemeenteraad het bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Onze voorzitter Kees Koudstaal voerde die avond als gemeenteraadslid het woord. Dat ging niet zonder slag of stoot. Het bericht hieronder uit de Baarnsche Courant meldt er meer over…

Categorieën
Home

Inspraak? Lachertje!

Deze maand staat het definitieve bestemmingsplan voor het binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) gelegen Landgoed Paleis Soestdijk op de agenda van de Baarnse gemeenteraad. Het staat buiten kijf dat die in meerderheid akkoord zal gaan met de plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG). Met (m)eerdere insprekers heeft de stichting besloten deze ronde niet mee te doen aan de inspraakfarce.

Hier leest u meer

Categorieën
Home

Oproep Jan Punt

Op uitnodiging van de Stichting Behoud het Borrebos bezocht de in de 18e eeuw beroemde acteur Jan Punt onlangs het bij Paleis Soestdijk gelegen Borrebos. Getroffen door de schoonheid van het bosgebied liet hij er, geïnspireerd door het werk van de dichter Jan de Marre (1696-1763), spontaan een hofdicht op los. Zijn oproep het verzet van de stichting tegen de plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep middels een donatie te steunen, kwam recht uit zijn hart.

Neemt u de moeite wat tijd in te ruimen om de amper vier minuten durende registratie van Jan Punts hofdicht te beluisteren. Onderwijl kunt u genieten van de in het Borrebos geschoten beelden. 

Categorieën
Home

Nu is het Paardenbos aan de beurt

De harvester van Staatsbosbeheer houdt na zijn slag te hebben geslagen in het Baarnse Bos inmiddels huis in het Paardenbos, een bij Paleis Soestdijk gelegen bosgebied waar ook het Borrebos onderdeel van is. Het is waarachtig te hopen dat men in regeringskringen in Den Haag tot het inzicht komt dat dit soort bomenkap niets van doen heeft met bosbeheer, maar alles met euro’s…

Zie ook:

Het is weer houtoogsten in de Baarnse bossen