Categorieën
Home

Over greenwashing gesproken…

Als de Baarnse gemeenteraad in februari 2022 besluit akkoord te gaan met het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk en mits de beroepsrechter geen streep haalt door de plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep, dan staan flora en fauna die het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen landgoed kenmerken verstrekkende gevolgen te wachten. 

Terecht maken velen zich dan ook grote zorgen over de toekomst van het landgoed. Dat blijkt niet alleen uit de door meer dan 5.150 verontruste natuurliefhebbers ondertekende petitie ‘Behoud het Borrebos’. In de periode van 8 oktober t/m 18 november konden zienswijzen (bezwaren) tegen de plannen van de projectontwikkelaar worden ingediend bij de Baarnse gemeenteraad. Van die gelegenheid is niet alleen door omwonenden van het paleis gebruik gemaakt. Ook instanties als Natuur en Milieufederatie Utrecht en Natuurmonumenten stuurden zienswijzen in. Vanzelfsprekend heeft ook de Stichting Behoud het Borrebos een zienswijze ingediend. Gelet op de wijze waarop de gemeente Baarn eerder met geuite bezwaren is omgesprongen ligt het in de lijn der verwachtingen dat de gemeenteraad in februari 2022 definitief akkoord zal gaan met de bestemming die de projectontwikkelaar in samenspraak met de Provincie Utrecht en het Baarnse College van Burgemeester en Wethouders voor het landgoed heeft bedacht. Zoals eerder aangegeven in een update zal de stichting dan niet schromen de vermaledijde plannen van de projectontwikkelaar aan te vechten bij de Raad van State.

De stichting heeft kennis genomen van een aantal zienswijzen en is onder de indruk van de dikwijls goed onderbouwde bezwaarschriften. Met belangstelling wordt dan ook uitgekeken naar de reacties van de gemeenteraad. Misschien wel het meest onder de indruk is de stichting van de zienswijze die de Werkgroep Roofvogels Nederland instuurde. Met toestemming van de werkgroep publiceert de stichting maar wat graag het document op haar website. 

Voor de zienswijze klikt u de afbeelding aan

Via de gemeentelijke website zijn alle ingediende zienswijzen te lezen