Categorieën
Home

Welkom

Welkom op de website van de Stichting Behoud het Borrebos. De in de stichting verenigde natuurliefhebbers en andere sympathisanten verzetten zich ondermeer tegen de bouw van woningen in het nabij Paleis Soestdijk gelegen Borrebos. Via deze website wordt u geïnformeerd over verleden, heden en wat de toekomst brenge moge voor het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen Landgoed Paleis Soestdijk. Achtergrondartikelen e.d. vindt u ook in het menu.

Luister naar onze Podcasts

(Bij: Zie ginds komt de stoomboot)

(Bij: Projectontwikkelaar komt met twee bruidsschatten goed aan zijn trekken…)

Behoud het Borrebos op de sociale media

Meld u aan als donateur

Categorieën
Home

Een nieuwjaarsadvies

Sinds het Landgoed Paleis Soestdijk in 2017 in bezit kwam van de Meyer-Bergman Erfgoed Groep zijn er vijf jaar verstreken. Neem kennis van ons advies aan paleisvrouwe Maya Meijer-Bergmans.

Nieuwjaarsadvies voor Maya Meijer-Bergmans

Categorieën
Home

Nieuwjaarsboodschap

Prof. dr. Eibert van der Meer-Bosgraag neemt op uitnodiging van Behoud het Borrebos de nieuwjaarsboodschap-2023 voor zijn rekening. In zijn elf minuten durende overdenking legt de wereldvermaarde bosecoloog uit waarom zijn vertrouwen in de politiek tot ver beneden het vriespunt is gedaald. Zo hekelt hij onder meer het dubieuze verkoopspel dat er toe leidde dat het Landgoed Paleis Soestdijk in 2017 door de overheid aan een projectontwikkelaar is verkwanseld, met de natuur als kind van de rekening…

Vingers gekruist voor de natuur

Onderwijl hoopt Behoud het Borrebos dat de Raad van State het door de MeyerBergman Erfgoed Groep voor zijn landgoed bedachte verdienmodel, op zijn minst deels, naar de prullenmand zal verwijzen. Dan zou het nieuwe jaar voor de flora en fauna op en rond het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen Landgoed Paleis Soestdijk niet meer stuk kunnen! Bovendien zou zo’n uitspraak richting de politiek een krachtig signaal inhouden om het belang van de natuur voortaan te laten prevaleren boven dat van projectontwikkelaars.

Alle podcasts

Categorieën
Home

Natuurcompensaties vaak voor de kat z’n viool…

In een aflevering van het onderzoeksprogramma Pointer (4/12/’22) is te zien dat door mensenhand aangetaste natuur zich te vaak niet laat compenseren. Onder andere daarom verzet Behoud het Borrebos zich tegen de plannen die de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) voorheeft met het Landgoed Paleis Soestdijk.

Het echtpaar Ton & Maya Meijer-Bergmans heeft weinig op met mensen die opkomen voor natuurbelangen. “Een soort maffia”, laat Ton Meijer zich ontvallen in de documentaire Het nieuwe Soestdijk van Frans Bromet. Ondertussen staan de plannen van de MBEG bol van ridicule natuur-compenserende maatregelen. Laten we het nog maar eens duidelijk aangeven dat de bouw van een woonwijk in het Borrebos zich niet laat compenseren. Behoud het Borrebos zal zich dan ook blijven verzetten tegen de plannen van de MBEG.

Bekijk hier de uitzending van Pointer

Categorieën
Home

STAB klaar met RvS-onderzoek Landgoed Paleis Soestdijk

Gelet op de bezwaarschriften die onder andere door Behoud het Borrebos bij de Raad van State (RvS) zijn ingediend tegen het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk, heeft de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, STAB, in opdracht van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de RvS in de afgelopen maanden nader onderzoek verricht. 

Verpakt in een omvangrijk rapport heeft STAB jl. 4 november haar bevindingen gedeeld met de RvS. Vandaag, 10 november, is het onderzoeksrapport ook door ons ontvangen. De verleiding is groot daar nu al inhoudelijk – en op een aantal onderdelen positief –  op te reageren, maar Behoud het Borrebos wacht alvorens daartoe over te gaan eerst de reactie af van haar advocaat. Die neemt momenteel de STAB-rapportage nader onder de loep.

Zodra de conclusies op een rijtje zijn gezet hoort u meer van ons. 

Nota bene

Het meest opmerkelijke in het hele verhaal van de herontwikkeling van het Landgoed Paleis Soestdijk is de rol die de diverse overheden hebben gespeeld in het creëren van voor de natuur ongewenste ontwikkelingen op het landgoed. Treffender dan in dit fragment uit de STAB-rapportage kan dit niet in beeld gebracht worden. Het blijft toch ongelofelijk dat een GroenLinks-gedeputeerde van de provincie Utrecht de eigen wet- en regelgeving opzij zet om het belang van de natuur ondergeschikt te maken aan dat van een stinkend rijke projectontwikkelaar die het landgoed voor een fooi kon toe-eigenen…

Categorieën
Home

Het nieuwe Soestdijk: Cultureel Erfgoed of Natuur?

Het Nederlands Dagblad legde afgelopen 20 oktober in de aankondiging van de TV-uitzending van de documentaire Het nieuwe Soestdijk van Frans Bromet haar lezers de vraag voor of natuurbehoud belangrijker is dan behoud van de koninklijke geschiedenis en cultureel erfgoed. Alhoewel geen regulier lezer van het ND nam ik namens Behoud het Borrebos de vrijheid die vraag in de vorm van een ingezonden te beantwoorden. Het siert de krant dat de brief een plekje kreeg in de editie van 26 oktober.

Categorieën
Home

’Het nieuwe Soestdijk’ on-line

Eind september beleefde de documentaire ’Het nieuwe Soestdijk’ van Frans Bromet zijn première tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht. Zondagmiddag 16 oktober kende de film een voorbeschouwing in de Baarnse Speeldoos. Aanstaande donderdagavond 20 oktober zend de EO ‘Het nieuwe Soestdijk’ uit via Ned 2. Nu al nieuwsgierig?

Bekijk de documentaire via deze link.

Zowel de Baarnsche Courant als Gooi en Eemlander doen verslag van de Baarnse vertoning van ‘Het nieuwe Soestdijk’ en reppen over het nagesprek met publiek. Een ingezonden brief van een niet bij de activiteiten van Behoud het Borrebos betrokken inwoner van Baarn willen wij u – met een verwijzing naar donatiemogelijkheden – niet onthouden…

Voor vergrotingen klikt u op afbeeldingen

Categorieën
Home

Voorproefje…

Bekijk de trailer op Youtube

Shownieuws verspreidt desinformatie over staat Paleis Soestdijk en hoe de Baarnsche Courant daarop inhaakt…

Shownieuws (SBS 6) besteedde op de avond dat PSV zijn meerdere moest erkennen in de Schotse Rangers aandacht aan Frans Bromets documentaire Het nieuwe Soestdijk.  Niet gehinderd door enige kennis van zaken spuide roddeljournalistist en tv-presentator  Evert Santegoeds zoveel desinformatie over de bouwkundige staat van het paleisgebouw de ether in, dat argeloze kijkers wel de indruk moesten krijgen dat Paleis Soestdijk een bouwval is dat op instorten staat. 

Het nieuwe Soestdijk wordt op een later moment uitgezonden door de publieke omroep (EO). Dan is het aan de kijker om zonder commentaar van nitwit Santegoeds een oordeel te vellen over de bezwaren tegen het uitgedijde plan Made by Holland van de MeyerBergman Erfgoed Groep.

De Baarnsche Courant over ‘Het nieuwe Soestdijk’

Zonder de documentaire te hebben gezien – Behoud het Borrebos deed dat wel! – haakt redacteur Eugene Leenders in de Baarnsche Courant van 26 augustus maar wat graag in op het kulverhaal van zijn Telegraaf/Privé-collega Evert Santegoeds. Dat is niet verbazend, want het is een publiek geheim dat Leenders een warm pleitbezorger is van de plannen van Maya Meijer-Bergmans en haar inmiddels sterk ingekrompen entourage. Een link onder het Paardenmiddel verwijst naar een naar de krant gestuurde reactie.

Categorieën
Home

Paleisconcerten niet door iedereen omarmd!

Vooropgesteld dat Behoud het Borrebos iedereen zijn/haar pleziertjes gunt, moet ons iets van het hart. In zijn welhaast gênante advertorial over de Royal Park Live concerten die morgen van start gaan in de voortuin van Paleis Soestdijk schrijft redacteur Eugene Leenders in de Baarnsche Courant van vandaag dat de Meyer Bergman Erfgoed Groep (MBEG) hele [sic] andere plannen heeft voor het landgoed, maar dat de traditie van de Royal Park Live concerten wordt omarmd. Dat laatste zal gelden voor de concertgangers en zeker ook voor de paleiseigenaar, maar voor de op het landgoed en zijn omgeving voorkomende fauna is dat beslist niet het geval.

Laten we wel wezen, de concerten maken een wezenlijk onderdeel uit van het concept Made by Holland. Het is zoals Leenders schrijft zelfs ‘een van de weinige activiteiten die de kas echt spekken’. Juist omdat het voor de MBEG een verdienmodel is, zal het als de plannen voor het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen landgoed bewaarheid worden, niet blijven bij de acht concerten van nu. Het woord ‘groei’ is immers bedacht voor dit type evenemententerreinen.

Het zijn niet alleen de nieuwbouw van peperdure woningen in het Borrebos en de komst van een grote hotelvoorziening (120 kamers) aan de rand van het Baarnse Bos die door Behoud het Borrebos en diverse andere natuurorganisaties worden bestreden in een procedure bij de Raad van State. Óók de geluidsdragende concerten in de paleistuin worden daar op tafel gelegd. Gelet op alle perikelen rond stikstof en CO₂ die overal in ons land natuurgebieden bedreigen achten wij de kans groot, dat de hoogste algemene bestuursrechter van ons land alsnog een streep zal zetten door de verdienmodellen van de MBEG.

Categorieën
Home

Natuurorganisaties naar Raad van State inzake plannen Paleis Soestdijk

De Natuur en Milieufederatie Utrecht heeft samen met Natuurmonumenten en het Utrechts Landschap een goed doorwrocht bezwaarschrift tegen de plannen voor het Landgoed Paleis Soestdijk ingediend bij de Raad van State (RvS). Net als Behoud het Borrebos keren de natuurorganisaties zich tegen de ongebreidelde natuurvijandige plannen die de MeyerBergman Erfgoed Groep in petto heeft voor het landgoed. Ook Behoud het Borrebos stuurde deze week een beroepschrift naar de hoogste algemene bestuursrechter die ons land kent. Wanneer de zaak op de rol komt te staan bij de RvS is niet bekend, wellicht ergens in het najaar van 2022. In afwachting van die procedure houdt Behoud het Borrebos de gang van zaken op het landgoed scherp in de gaten. Mochten er onwenselijke voorbereidingen worden getroffen dan zal er door de stichting per omgaande een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de RvS teneinde die ontwikkelingen een halt toe te roepen.

Dit schrijft de Gooi en Eemlander: