Categorieën
Home

Geduld heet een schone zaak te zijn…

Bericht 11 december 2022:

Het is nog steeds wachten op het oordeel van de Raad van State over het in februari 2022 door de gemeenteraad van Baarn goedgekeurde bestemmingsplan voor het Landgoed Paleis Soestdijk. Als het hoogste bestuursrechtelijke college van ons land zijn belofte nakomt vóór het einde van dit jaar met een uitspraak te komen dan is het vandaag, 18 november 2023, nog 44 dagen geduld uitoefenen.

Bij de afdeling bestuursrecht van de Rechtbank Midden-Nederland speelt een andere aan Paleis Soestdijk gerelateerde zaak. Ruim een half jaar geleden is bij de rechtbank beroep aangetekend tegen de weigering van het Rijksvastgoedbedrijf en minister Hugo de Jonge de in 2017 getaxeerde waarde van het complete landgoed Paleis Soestdijk bekend te maken. De Gooi en Eemlander praat u in de editie van vandaag bij over het verloop van die procedure.

Opvallend detail is de in het artikel aangehaalde vraag van de rechtbank aan de minister “of één van de partijen die heeft deelgenomen aan de openbare inschrijving voor de herbestemming van Paleis Soestdijk ook de uiteindelijke koper van het totale paleiscomplex is.“ Die vraag kan niet anders dan met ‘ja’ worden beantwoord. De voorwaarden waaronder Paleis Soestdijk in de markt kon worden gezet zijn immers in 2015 onder voorzitterschap van VVD-coryfee Sybilla Dekker bedacht aan de Ronde Tafel Paleis Soestdijk. Aan die ronde tafel zat ook de toenmalige directeur van het MeyerBergman Erfgoed Groep-onderdeel de Westergasfabriek B.V. In de in 2017 opgestelde verkoopacte wordt de Westergasfabriek met name genoemd als een van de kopers van het Landgoed Paleis Soestdijk. Lees de op deze website geplaatste reconstructie van de verkoopprocedure er op na om zicht te krijgen op die dubieus verlopen verkoopprocedure.

Zie ook: Opiniestuk Partij van de Dieren