Categorieën
Home

Divers paleisnieuws

(Voor vergrotingen klikt u op de afbeeldingen)

Baarnsche Courant 22 mei 2024
Categorieën
Home

Raad van State houdt het nog even spannend

Bericht d.d. 11 december 2023:

Op 17 april 2023 behandelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) tijdens een openbare zitting de tegen het in februari 2022 door de gemeenteraad van Baarn vastgestelde Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk ingebrachte bezwaren. Lieten de staatsraden toen al weten dat gelet op de complexheid van het dossier een uitspraak niet binnen de gebruikelijke termijn van zes weken kon worden verwacht, ook een verlenging van die termijn met nog eens zes weken bleek niet toereikend. Volgde in juli nog het bericht dat de uitspraak niet vóór september tegemoet kon worden gezien, later liet men weten te streven naar een uitspraak vóór het einde van het jaar.

Gewoonlijk worden uitspraken van de Afdeling op een maandag aangekondigd op de website van de RvS om de woensdag daarna te worden gepubliceerd. Onder de vandaag aangekondige uitspraken komt het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk niet voor. Een blik op de kalender leert dat het jaar 2023 nog één maandag kent als werkdag, en wel 18 december. Als er niet opnieuw besloten wordt tot uitstel van de uitspraak kan het vonnis van de Afdeling derhalve volgende week tegemoet worden gezien.

Behoud het Borrebos houdt de vingers nog even gekruist voor een goede afloop. Ondertussen wensen wij u in deze steeds roeriger tijden alvast een mooi Kerstfeest toe!

Categorieën
Home

Het laatste woord is aan de Raad van State

Tijdens de langdurende zitting van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State jongstleden 17 april ging het vooral over de vraag of het vorig jaar februari door de gemeenteraad van Baarn goedgekeurde Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk in overeenstemming is met het recht en of de door bezwaarmakers aangevoerde nadelige gevolgen van het plan onevenredig zijn in verhouding tot de doelen die daarin zijn vastgelegd.

Categorieën
Home

Vorstelijke arrogantie…

Paleis Soestdijk is tijdelijk getransformeerd tot een sprookjesachtig winterpaleis. De opening van het festijn is verricht door het gelegenheidskoppel jonkheer Mark Röell en paleisvrouwe Maya Meijer. Zoals gewoonlijk bij dit soort activiteiten verscheen er een promotioneel verslagje van het evenement in de Krant van Wakker Nederland. De daarin opgenomen opmerking van Maya Meijer – “We gaan niet wachten op de Raad van State” – laat zien in welke kringen van ons land de arrogantie heerst.

Categorieën
Home

Natuurcompensaties vaak voor de kat z’n viool…

In een aflevering van het onderzoeksprogramma Pointer (4/12/’22) is te zien dat door mensenhand aangetaste natuur zich te vaak niet laat compenseren. Onder andere daarom verzet Behoud het Borrebos zich tegen de plannen die de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) voorheeft met het Landgoed Paleis Soestdijk.

Categorieën
Home

Het nieuwe Soestdijk: Cultureel Erfgoed of Natuur?

Het Nederlands Dagblad legde afgelopen 20 oktober in de aankondiging van de TV-uitzending van de documentaire Het nieuwe Soestdijk van Frans Bromet haar lezers de vraag voor of natuurbehoud belangrijker is dan behoud van de koninklijke geschiedenis en cultureel erfgoed. Alhoewel geen regulier lezer van het ND nam ik namens Behoud het Borrebos de vrijheid die vraag in de vorm van een ingezonden te beantwoorden. Het siert de krant dat de brief een plekje kreeg in de editie van 26 oktober.